Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Statistikk

Omfang av sprøytemisbruk i Norge

  • Utgitt: 5/2006
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Bretteville-Jensen AL, Amundsen EJ.
  • ISSN TRYKT: 1502-8178
  • ISBN TRYKT: 978-82-7171-291-4

Beregninger av omfang av sprøytemisbruk i Norge og hvordan dette har utviklet seg fra 1997 til 2004.


Har du funnet en feil?

Bestill

Last ned:

Sammendrag

Rapporten presenterer beregninger av omfang av sprøytemisbruk i Norge og hvordan dette har utviklet seg fra 1997 til 2004. Beregningene viser følgende:

  • Antall sprøytemisbrukere i Norge nådde en topp i 2001, for så å gå ned til 2003. Etter dette har det skjedd en utflating til 2005. Det er et sted mellom 8 200 og 12 500 misbrukere i Norge i 2005. Den viktigste årsaken til fallet er trolig at mange sprøytemisbrukere ble tatt inn i legemiddelassistert rehabilitering (LAR).
  • Debutalderen har økt, nå er gjennomsnittet 26,9 år. Det er større aldersspredning på de som begynner nå enn tidligere. Det er ingen tegn til økt rekruttering til sprøytemisbruk.
  • Gjennomsnittsalderen blant misbrukerne er økende. Ved sprøyteutdelingen i Oslo økte snittalderen fra 29 år i 1993 til 36 år i 2006. Årsaken er trolig at flere starter senere og at mange av de som startet tidlig fremdeles er misbrukere.
  • Kvinneandelen blant misbrukerne er synkende. I dag er den mellom 25 og 30 prosent mot rundt 30–35 prosent på begynnelsen av 1990-tallet.
  • Oslos andel av sprøytemisbrukere har sunket etter 1999. Men antall sprøytemisbrukere pr innbygger er fortsatt større i Oslo enn landet ellers.

Det er ikke mulig å gi eksakte tall over sprøytemisbruk fordi dette er en tabubelagt og illegal aktivitet som ikke fanges opp av vanlige spørreundersøkelser. Tallberegningene i rapporten bygger bl.a. på oversikter over narkotikadødsfall, dødelighet blant sprøytemisbrukere, funn av morfin i blodet hos bilførere, pasienter i legemiddelassistert behandling og rapporter om sprøytemisbruk fra sosialtjenesten i kommunene og lokale politikamre.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.