Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Omfang av sprøytemisbruk i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Omfang av sprøytemisbruk i Norge

Statistikk

Omfang av sprøytemisbruk i Norge

Publisert Oppdatert

Beregninger av omfang av sprøytemisbruk i Norge og hvordan dette har utviklet seg fra 1997 til 2004.

Beregninger av omfang av sprøytemisbruk i Norge og hvordan dette har utviklet seg fra 1997 til 2004.


Om publikasjonen

 • Utgitt: 5/2006
 • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
 • Forfattere: Bretteville-Jensen AL, Amundsen EJ.
 • ISSN trykt: 1502-8178
 • ISBN trykt: 978-82-7171-291-4
Bestill

Last ned:

Sammendrag

Rapporten presenterer beregninger av omfang av sprøytemisbruk i Norge og hvordan dette har utviklet seg fra 1997 til 2004. Beregningene viser følgende:

 • Antall sprøytemisbrukere i Norge nådde en topp i 2001, for så å gå ned til 2003. Etter dette har det skjedd en utflating til 2005. Det er et sted mellom 8 200 og 12 500 misbrukere i Norge i 2005. Den viktigste årsaken til fallet er trolig at mange sprøytemisbrukere ble tatt inn i legemiddelassistert rehabilitering (LAR).
 • Debutalderen har økt, nå er gjennomsnittet 26,9 år. Det er større aldersspredning på de som begynner nå enn tidligere. Det er ingen tegn til økt rekruttering til sprøytemisbruk.
 • Gjennomsnittsalderen blant misbrukerne er økende. Ved sprøyteutdelingen i Oslo økte snittalderen fra 29 år i 1993 til 36 år i 2006. Årsaken er trolig at flere starter senere og at mange av de som startet tidlig fremdeles er misbrukere.
 • Kvinneandelen blant misbrukerne er synkende. I dag er den mellom 25 og 30 prosent mot rundt 30–35 prosent på begynnelsen av 1990-tallet.
 • Oslos andel av sprøytemisbrukere har sunket etter 1999. Men antall sprøytemisbrukere pr innbygger er fortsatt større i Oslo enn landet ellers.

Det er ikke mulig å gi eksakte tall over sprøytemisbruk fordi dette er en tabubelagt og illegal aktivitet som ikke fanges opp av vanlige spørreundersøkelser. Tallberegningene i rapporten bygger bl.a. på oversikter over narkotikadødsfall, dødelighet blant sprøytemisbrukere, funn av morfin i blodet hos bilførere, pasienter i legemiddelassistert behandling og rapporter om sprøytemisbruk fra sosialtjenesten i kommunene og lokale politikamre.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.