Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Narkotikasituasjonen i kommunene 2002-2006»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Narkotikasituasjonen i kommunene 2002-2006

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Statistikk

Narkotikasituasjonen i kommunene 2002-2006

Publisert Oppdatert

SIRUS har kartlagt narkotikasituasjonen i norske kommuner for årene 2002 – 2006. Tallmaterialet er basert på informasjon fra politiet og helse- og sosialetaten

SIRUS har kartlagt narkotikasituasjonen i norske kommuner for årene 2002 – 2006. Tallmaterialet er basert på informasjon fra politiet og helse- og sosialetaten


Sammendrag

SIRUS presenterer kartlegging av narkotikasituasjonen i norske kommuner for årene 2002 – 2006. Tallmaterialet er basert på informasjon fra politiet og helse- og sosialetaten

Målet med kartleggingen er å gi et bilde av omfanget og eventuelle endringer i narkotikasituasjonen rundt i kommunene. Politiet og helse- og sosialetaten svarer på spørsmål om antall brukere, bruk av ulike illegale stoffer fordelt på alder og endringer i antall brukere og inntaksmåte.

Hovedtyngden av kommunene oppga at det ikke var noen endring i bruk av ulike narkotiske stoffer fra 2005 til 2006. Færre rapporterer om en økning i bruk. Fra 2004 til 2005 økte andelen kommuner som rapporterte om flere brukere av kokain, men denne økningen fortsatte ikke i 2006.

Politiet og helse- og sosialetaten i kommunene rapporterer årlig til SIRUS om antall brukere og bruk av ulike illegale stoffer fordelt på alder. De rapporterer også om endringer i antall brukere og inntaksmåte. Vurderingene av problemsituasjonen for narkotika er forholdsvis stabil. I de fleste kommunene er det alkohol som oppgis å være det største problemet for både voksne og ungdom.

Kokain
For 2006 var det 15 prosent av helse- og sosialetatene som svarte at de så en økning i kokainbruk. I 25 prosent av kommunene rapporterte politiet om en slik økning. For ca. 30 prosent av kommunene ble det svart at det ikke var noen brukere av kokain.

Cannabis og amfetamin
I 30-40 prosent av kommunene ble det rapportert om økning i bruk av cannabis og amfetamin. Det var få kommuner hvor det var færre brukere (3-6 %) eller ingen brukere (0-6 %) av slike stoffer.

Små og store kommuner
Selv om de fleste av landets kommuner antakelig har en viss forekomst av narkotikabruk, ser problemet ut til å være av begrenset omfang i de fleste. Dette var en relativt stabil tendens også i 2006. Ca. halvparten av landets kommuner rapporterer at antallet narkotikabrukere var under 50. Antall sprøytemisbrukere pr. innbygger var over tre ganger høyere i kommuner med over 40 000 innbyggere enn i kommuner med under 5 000 innbyggere.

Unge brukere
Den typiske bruker av cannabis, amfetamin og kokain var i aldersgruppen 18-40 år. Den typiske bruker av opiater var 26-40 år. Den typiske bruker av løsemidler eller andre sniffestoffer var ungdom, i alderen 15-17 år.

Inntak og tjenestetilbud
Inntaksmåtene for de ulike narkotiske stoffene har vært stabil. Det er ikke store avvik mellom rapporter fra de to etatene.

Kommunenes tjenestetilbud overfor rusmiddelbrukere varierer. Vi ser en forholdsvis liten, men jevn øking i tjenestene fra 2002 til 2006.

Det er ikke påvist noen endring i prisene på ulike typer narkotika.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2008
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Lund MKØ, Amundsen EJ.