Hopp til innhold

Rapport

Myalgisk encefalopati (ME) og vaksine mot meningokokksykdom

Rapporten ”Myalgisk encefalopati (ME) og vaksinasjon mot meningokokksykdom” konkluderer med at det ikke er påvist noen sammenheng mellom vaksinering mot meningokokk B i tenårene og utvikling av sykdommen ME (kronisk utmattelsessyndrom). Studien er utført av Folkehelseinstituttet i samarbeid med ledende fagfolk på ME i Norge.

Rapport 2008:11.jpg

Rapporten ”Myalgisk encefalopati (ME) og vaksinasjon mot meningokokksykdom” konkluderer med at det ikke er påvist noen sammenheng mellom vaksinering mot meningokokk B i tenårene og utvikling av sykdommen ME (kronisk utmattelsessyndrom). Studien er utført av Folkehelseinstituttet i samarbeid med ledende fagfolk på ME i Norge.


Bestill

Last ned:

Sammendrag

Myalgisk encefalopati (ME) er en sykdom som kan få alvorlige følger for dem som rammes. Dessverre har vi for lite kunnskap om årsakene til sykdommen til å kunne utvikle forebyggende tiltak, og av samme grunn har vi heller ikke god nok behandling for dem som har sykdommen. Det er viktig at vi i fellesskap gjennomfører forskningsprosjekter for å innhente mer kunnskap om ME. I Norge har det vært reist mistanke om at vaksineforsøket som ble gjennomført i 1988 til 1991 for å forebygge smittsom hjernehinnebetennelse kan ha forårsaket ME. En slik mistanke er det viktig å avklare. Denne undersøkelsen bidrar til en avklaring av årsaksforholdet på befolkningsnivå. Studien kan også sette oss på sporet av nye årsaker til ME. Dermed gir den et bidrag til den generelle forskningen på området. Jeg vil rette en stor takk til ME-pasientene og kontrollene som har gjort undersøkelsen mulig.

Kun nedlastbar.

Om rapporten

  • Utgitt: Oktober 2008
  • Av: Folkehelseinstituttet