Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Musikkterapi kan redusere symptomene på depresjon»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Musikkterapi kan redusere symptomene på depresjon

Forskningsomtale

Musikkterapi kan redusere symptomene på depresjon

Publisert Oppdatert

Bruk av musikkterapi er en terapiform som mange tror kan hjelpe personer med depresjoner til økt livskvalitet, bedret humør og økt selvfølelse.

Bruk av musikkterapi er en terapiform som mange tror kan hjelpe personer med depresjoner til økt livskvalitet, bedret humør og økt selvfølelse.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2008
  • Forfattere: Dalsbø T.

Hovedbudskap

Bruk av musikkterapi er en terapiform som mange tror kan hjelpe personer med depresjoner til økt livskvalitet, bedret humør og økt selvfølelse. For å få sikker kunnskap om effektene av dette tiltaket, må det utføres flere studier, konkluderer forskere som har sett på de få studiene som fins på området.

Av de fem studiene som forskerne inkluderte i sin analyse, konkluderte fire med positive resultater for pasientene som fikk musikkterapi.

Hva er musikkterapi?
De fleste personer med depresjoner får vanlig behandling enten i form av medikamenter og/eller psykoterapi. De som i tillegg får musikkterapi, gjør det enten i en aktiv form eller ved å lytte til musikk. Behandlingen pågår ved ukentlige timelange treff over flere uker. I noen av terapiformene er det også opplæring i å benytte seg av musikkterapien på egen hånd.

Hva er gevinsten ved å bruke musikkterapi?
Rapporten påpeker at ca 121 millioner mennesker verden over har depresjon. Symptomene kan være nedstemthet, redusert appetitt, dårlig søvnkvalitet, skyldfølelse og lav selvfølelse. Søken etter å finne effektive terapiformer er viktig for å hjelpe flere til bedret livskvalitet og redusere antall selvmord.

De inkluderte studiene viste at:

  • musikkterapi kan gi forbedringer på kort sikt.
  • musikkterapi kan gi forbedret humør.
  • svært få dropper ut, noe som tyder på at mottakerne setter pris på behandlingsformen.

Middels til lav kvalitet på dokumentasjonen
Metodologisk sett er kvaliteten på de studiene som er foretatt på dette feltet ikke helt optimal. Det gjør at vi ikke har sikker nok kunnskap til å si at vår konklusjon vil bestå. Nye studier er kjærkomment og vil kunne endre dagens kunnskapsbilde. Dessuten kan vi ikke utelukke mulige, viktige forskjeller mellom deprimerte som får en aktiv eller passiv form for musikkterapi.

Hva er denne informasjonen basert på?
Et forskerteam lette etter studier som har undersøkt hvilken effekt det har å gi musikkterapi til mennesker diagnostisert med depresjon. Forskerne fant fem studier som oppfylte kravene de hadde fastsatt på forhånd. Studiene de fant, sammenliknet musikkterapi kombinert med vanlig behandling opp mot kontrollgrupper som fikk vanlig behandling.

Kilde
Maratos AS, Gold C, Wang X, Crawford MJ. Music therapy for depression. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 1. Art. No.: CD004517. DOI: 10.1002/14651858.CD004517.pub2.

Sammendrag