Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kurativ kateterbehandling av atrieflimmer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kurativ kateterbehandling av atrieflimmer

Systematisk oversikt

Kurativ kateterbehandling av atrieflimmer

Publisert Oppdatert

Hensikten med denne rapporten er å vurdere dokumentasjonsgrunnlaget for bruk av kateterbehandling av atrieflimmer.

Hensikten med denne rapporten er å vurdere dokumentasjonsgrunnlaget for bruk av kateterbehandling av atrieflimmer.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2006
  • Forfattere: Ohm OJ, Gjesdal K, Rossvoll O, Bugge E, Berntsen RF, Vist GE, Johansen M, Norderhaug IN.
  • ISSN elektronisk: 1503-9544
  • ISBN elektronisk: 82-8121-107-5

Hovedbudskap

Innledning

Atrieflimmer er den hyppigst forekommende hjerterytmeforstyrrelse av klinisk betydning, og  berører ca 45 000 pasienter i Norge. Medikamentell behandling gir tilfredsstillende effekt hos flertallet, men man må se etter alternativer for de som ikke tåler eller responderer på medikamenter. For disse kan kateterbehandling med bruk av for eksempel radiofrekvensablasjon være en mulighet.

Radiofrekvensablasjon går i korthet ut på å varme opp vevet i små områder av hjertet med radiobølger slik at vevet koagulerer og blokkerer uønskede elektriske impulser.

Hensikten med denne rapporten er å vurdere dokumentasjonsgrunnlaget for bruk av kateterbehandling av atrieflimmer. En utredningsgruppe har utarbeidet denne rapporten.

Metode

Vi søkte etter systematiske oversikter og randomiserte kontrollerte studier (RCT) i internasjonale databaser i september 2005. Søket ble oppdatert for randomiserte kontrollerte studier i mars 2006.

Resultater

Tre RCTer som er omtalt i denne rapporten, undersøkte bruk av radiofrekvensablasjon (RFA) sammenlignet med medikamentell behandling. En RCT sammenlignet RFA med ingen behandling av atrieflimmer.

For utfallet hvor mange som har atrieflimmer ett år etter behandlingsstart, er radiofrekvensablasjon dokumentert å være mer effektiv enn farmakologisk behandling.

Studiene viser at totaldødeligheten og forekomsten av slag etter ett år er lav, og det er derfor usikkert om det er forskjell mellom dem.

Livskvaliteten til pasienter som ble behandlet med RFA ble bedret i de to studiene som rapporterte dette utfallet.

Konklusjon

Radiofrekvensablasjon for behandling av atrieflimmer er en ny metode som virker lovende bedømt ut fra hvor mange som har atrieflimmer ett år senere sammenlignet med medikamentell behandling. Denne dokumentasjonen er av middels kvalitet.

Det er få komplikasjoner og lav dødelighet ved RFA-behandling av atrieflimmer. Det samme  gjelder for medikamentell behandling. Studiene er for små til å si om det er forskjeller mellom ablasjon og medikamentell behandling når det gjelder disse utfallene.

Vi fant ingen RCT om ablasjon med andre energiformer som ultralyd, mikrobølger, laser og kuldeablasjon.