Hopp til innhold

Forskningsomtale

Kostholdsråd kan trolig gi litt lavere blodtrykk og kolesterolnivå

Blodtrykket og kolesterolnivået hos friske personer kan trolig senkes noe gjennom kostholdsveiledning. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.

Blodtrykket og kolesterolnivået hos friske personer kan trolig senkes noe gjennom kostholdsveiledning. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.


Hovedbudskap

Kosthold og risiko for hjerte- og karsykdom

Det er mye som tyder på at kostholdet i befolkningen spiller en viktig rolle med tanke på risiko for hjerte- og karsykdom. Høyt blodtrykk og kolesterolnivå er to viktige risikofaktorer for hjerte- og karsykdom som kan påvirkes av endrete spisevaner, men det hersker usikkerhet om virkningen av kostholdsveiledning.

Rådgivning om kosthold gis gjerne direkte til den enkelte eller i mindre grupper. Det kan gjøres muntlig, ved utdeling av skriftlig materiell, eller per telefon.
I Norge legger helsemyndighetene stor vekt på kostholdsråd med tanke på å forebygge sykdom.

Virker kostholdsråd på blodtrykk og kolesterolnivå?
Studiene viste:

  • Kostholdsråd fører trolig til litt lavere systolisk blodtrykk (”overtrykket”)
  • Kostholdsråd fører trolig til litt lavere diastolisk blodtrykk (”under-trykket”)
  • Kostholdsråd fører trolig til litt lavere total-kolesterolnivå
  • Kostholdsråd fører trolig til litt lavere LDL-kolesterolnivå

Videre forskning kommer til å ha en viktig innflytelse på vår tillit til disse resultatene og kan endre dem.

Poenget med å senke blodtrykket og kolesterolnivået er å redusere faren for framtidig hjerte- og karsykdom. Hvorvidt disse relativt beskjedne endringene i blodtrykks- og kolesterolnivå har noen praktisk betydning med tanke på risiko for å få hjerte- og karsykdom, er uklart. 

Hva er denne informasjonen basert på?
Et forskerteam lette etter studier som har undersøkt hvordan kostholdsråd virker på friske personer. Forskerne fant 38 studier som oppfylte kravene de hadde fastsatt på forhånd.

Kostholdsendringene som ble anbefalt, dreide seg stort sett om å redusere inntaket av salt og fett, og øke forbruket av frukt, grønnsaker og fiberrik mat.

Åtte av studiene vurderte virkning på blodtrykket, og 17 vurderte virkning på kolesterolnivået. Disse undersøkelsene hadde til sammen henholdsvis 6223 og 2124 deltakere.

I studiene ble kostholdsrådgivning sammenliknet med ingen, ev. minimalt med rådgivning.

Kilde
Brunner EJ, Rees K, Ward K, Burke M, Thorogood M. Dietary advice for reducing cardiovascular risk. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 4. Art. No.: CD002128. DOI: 10.1002/14651858.CD002128.pub3.

Les hele artikkelen i Cochrane Library: http://mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD002128/
frame.html

Sammendrag

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2008
  • Forfattere: Fretheim A.