Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Forskningsomtale

Kort antibiotikakur kan være like bra som lang for barn med lungebetennelse

  • Utgitt: 2008
  • Forfattere: Glenton C.

Tre dagers antibiotikabehandling er trolig like effektivt som fem dagers behandling for barn med lungebetennelse. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.


Har du funnet en feil?

Hovedbudskap

Antibiotika for barn med lungebetennelse 

På verdensbasis er lungebetennelse en av hovedårsakene til dødsfall blant barn under fem år. Nesten to millioner barn dør årlig av lungebetennelse, de fleste av disse i utviklingsland.

Det kan være vanskelig å oppdage lungebetennelse. Barn med lungebetennelse har ofte flere symptomer, blant annet hoste og feber. I noen tilfeller er det eneste tegnet på at noe er galt, at barnet puster raskt.

Diagnosen kan være vanskelig å stille uten røntgenbilde av lungene. For barn i utviklingsland er tilgang til røntgenutstyr ofte begrenset. Ofte brukes en enkel metode utviklet av Verdens helseorganisasjon der man teller antall pust per minutt.    

Lungebetennelse kan skyldes både bakterier og virus. Antibiotika har ingen effekt mot infeksjoner forårsaket av virus. Om lungebetennelse skyldes en bakterieinfeksjon, er antibiotika som regel en effektiv behandling om den brukes i riktige doser.

I dag anbefaler man vanligvis en behandlingstid mellom syv til 14 dager. I Norge er dagens anbefaling syv til ti dagers behandling. Å få barn til å ta medisiner flere ganger om dagen over såpass mange dager kan imidlertid være en utfordring.

Et alvorlig problem for barn i utviklingsland er at medisiner både er vanskelig å skaffe og kostbare. Utvikling av antibiotika-resistens er også et økende problem på verdensbasis. Det er derfor hensiktsmessig å redusere bruken av antibiotika, dersom virkningen er den samme som ved lengre tids bruk.

Virker tre dagers antibiotikabehandling like bra som fem dagers behandling?
Studiene viste at:

  • Det er trolig at like mange barn ble friske enten de fikk tre dager eller fem dager med antibiotikabehandling
  • Det er trolig at like mange barn fikk tilbakefall enten de fikk tre dager eller fem dager med antibiotikabehandling

 

Hva er denne informasjonen basert på?
Et internasjonalt forskerteam lette etter studier som har undersøkt hvordan korte behandlinger med antibiotika virker sammenlignet med lengre behandlinger på barn i alderen to måneder til fem år.

Forskerne fant tre studier som oppfylte kravene de hadde fastsatt på forhånd. Studiene sammenlignet barn som fikk antibiotika i tre dager med barn som fikk antibiotika i fem dager. Studiene fant sted i India, Pakistan og Bangladesh og hadde til sammen 6210 deltagere.

Kriterier utarbeidet av Verdens helseorganisasjon ble brukt for å diagnostisere lungebetennelse. I to av studiene ble barna behandlet med amoxicillin. I den tredje studien fikk barna cotrimoxazole.

Kilde
Haider BA, SaeedMA, Bhutta ZA. Short-course versus long-course antibiotic therapy for non-severe community-acquired pneumonia in children aged 2 months to 59 months. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008

Les hele artikkelen i Cochrane Library:  http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD005976/frame.html

Sammendrag