Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kompresjonsstrømper i forebygging av dyp venetrombose »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kompresjonsstrømper i forebygging av dyp venetrombose

Systematisk oversikt

Kompresjonsstrømper i forebygging av dyp venetrombose

Publisert Oppdatert

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har på oppdrag fra Lovisenberg Diakonale Sykehus gått gjennom den vitenskapelige, oppsummerte dokumentasjonen om hvorvidt kompresjonsstrømper beskytter mot utvikling av dyp venetrombose hos pasienter i sykehus.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har på oppdrag fra Lovisenberg Diakonale Sykehus gått gjennom den vitenskapelige, oppsummerte dokumentasjonen om hvorvidt kompresjonsstrømper beskytter mot utvikling av dyp venetrombose hos pasienter i sykehus.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2008
  • Forfattere: Elvsaas I-K Ø, Graff B A, Harboe I, Norderhaug I N.
  • ISSN elektronisk: 1890-1298
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-227-5

Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har på oppdrag fra Lovisenberg Diakonale Sykehus gått gjennom den vitenskapelige, oppsummerte dokumentasjonen om hvorvidt kompresjonsstrømper beskytter mot utvikling av dyp venetrombose hos pasienter i sykehus.

Det ble søkt etter litteratur i internasjonale, vitenskapelige databaser. Tre systematiske oversikter ble inkludert i kunnskapsgrunnlaget på bakgrunn av på forhånd oppsatte inklusjonskriterier. Oversiktene hadde moderat til god metodisk kvalitet.

Datagrunnlaget viser at bruk av kompresjonsstrømper beskytter mot utvikling av dyp venetrombose hos nyopererte pasienter. Strømpene har god effekt når de brukes som eneste forebyggende tiltak, men effekten er større når kompresjonsstrømpene brukes samtidig med andre profylaktiske metoder inkludert blodfortynnende medikamenter.

Det synes ikke å være forskjell i effekt mellom lange og korte kompresjonsstrømper for å forebygge utvikling av primær dyp venetrombose. Kunnskapen om den forebyggende effekten av kompresjonsstrømper mot blodpropp brukt alene eller i kombinasjon med andre metoder, er svak for medisinske høyrisikopasienter.

Bruk av kompresjonsstrømper kan beskytte mot utvikling av posttrombotisk syndrom. Dette en følgetilstand som kan oppstå hos pasienter som har utviklet dyp venetrombose.

Videre forskning er nødvendig for å undersøke hvilken kompresjonsgrad og hvor lenge strømpene bør brukes for å oppnå effekt.