Hopp til innhold

Forskningsomtale

Kan piller lindre posttraumatisk stress?

Legemiddelbehandling kan hjelpe mot posttraumatisk stress. Dette viser en publisert systematisk oversikt.

Legemiddelbehandling kan hjelpe mot posttraumatisk stress. Dette viser en publisert systematisk oversikt.


Hovedbudskap

Hva er posttraumatisk stress?

Posttraumatisk stress er en tilstand som kan oppstå etter en traumatisk hendelse. Potensielt traumatiserende hendelser er vold, store ulykker, naturkatastrofer eller militære handlinger.

Det vanligste symptomet er at man ufrivillig gjenopplever deler av den traumatiske hendelsen. Dette inkluderer ”flashbacks”, mareritt, gjentatte og påtrengende bilder eller andre sanseinntrykk fra hendelsen. Minner fra den traumatiske hendelsen vekker intenst ubehag og/eller andre psykologiske reaksjoner.

Å unngå situasjoner som minner om traumet, er et annet viktig symptom. Andre symptomer er at man føler seg anspent, skvetten, spesielt årvåken for farer, irritabel. Noen har konsentrasjons- og søvnproblemer. Dette kan gi utslag i fysiske endringer som forhøyet blodtrykk, rask puls, anspente muskler, kvalme og diaré.

Pasienter med posttraumatisk stress beskriver også symptomer på ”emosjonell lammelse”. Mange opplever depresjon, generell angst, skam, skyld og nedsatt seksuell lyst.

Posttraumatisk stress behandles ofte med psykoterapi inkludert kognitiv behandling, men det er nå en økende interesse for legemiddelbehandling.

Virker legemiddelbehandling mot posttraumatisk stress?

Tabell

Hva ble målt?

Legemiddel-behandling av PTSD

Til fordel for

Placebo

Kvalitet på dokumentasjonen

Ble bedre av behandlingen

60 av 100

Pil mot venstre

39 av 100

Middels

Sluttet pga bivirkninger

8 av 100

Pil mot høyre

5 av 100

Middels


Studiene viste at: 

  • I gruppen som fikk legemiddelbehandling ble 60 av 100 personer bedre, mot 39 av 100 i gruppen som fikk placebo (narrepiller/sukkerpiller). 
  • I gruppen som fikk legemiddelbehandling sluttet 8 av 100 med behandlingen på grunn av uønskede og plagsomme bivirkninger, mot 5 av 100 i gruppen som fikk placebo.

Det er ikke klare indikasjoner på at noen legemidler hjelper bedre enn andre.

Det er middels kvalitet på denne dokumentasjonen. Det vil si: Det er sannsynlig at videre forskning kommer til å påvirke vår tillit til resultatene og kan endre dem.

Hva er denne informasjonen basert på?

Et internasjonalt forskerteam lette etter studier som hadde undersøkt hvordan legemiddelbehandling virker på personer som lider av posttraumatisk stress.  Forskerne fant 35 studier som oppfylte kravene de hadde fastsatt på forhånd. Legemidlene som inngikk i studiene, omfattet blant annet antidepressive SSRI-preparater, trisykliske antidepressiva og monoaminoksidasehemmere.

Studiene de fant, sammenliknet legemiddelbehandling med placebo. Gjennomsnittlig behandlingstid i disse studiene var 11 uker. Studiene hadde deltakere (både kvinner og menn) med posttraumatisk stress som hadde opplevd ulike traumatiske hendelser.

Studiene er av middels kvalitet fordi det er usikkert hvordan deltakerne ble fordelt på legemiddelgruppen og placebogruppen. Resultatene ble ikke målt av en nøytral person, og over 30 prosent av deltakerne sluttet før de 11 uker lange studiene var ferdige, så vi vet ikke hvordan det gikk med mange av deltakerne.

Kilde
Stein DJ, Ipser JC, Seedat S. Pharmacotherapy for post traumatic stress disorder (PTSD). The Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 1. Art. No.: CD002795.pub2.

Les hele artikkelen i Cochrane Library (gratis tilgang via www.cochrane.no)

Sammendrag

    Om publikasjonen

  • Utgitt: 2006
  • Forfattere: