Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapport

Ingen enkle løsninger

  • Utgitt: 2/2006
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Hilgunn Olsen H, Skretting A.
  • ISSN ELEKTRONISK: 1502-8178
  • ISBN ELEKTRONISK: 978-82-7171-282-2

Evaluering av Tiltaksplan for alternativer til rusmiljøene i Oslo sentrum


Har du funnet en feil?

Bestill

Last ned:

Sammendrag

Den tiltagende elendigheten blant rusmiddelmisbrukere og den åpenlyse bruken og omsetningen av narkotika på "Plata" ved Oslo sentralstasjon var gjenstand for stigende bekymring hos sentrale myndigheter. I januar 2003 ble det framlagt en "Tiltaksplan for alternativer til rusmiljøene i Oslo sentrum".

Det overordnede målet med Tiltaksplanen var å:

•Løse opp miljøet av rusmiddelmisbrukere i sentrum
•Hindre den omfattende stoffomsetningen samme sted
•Redusere rekrutteringen til miljøet

Planen inneholdt en rekke tiltak/elementer som tok sikte på å yte hjelp til rusmiddelmisbrukere og holde dem vekke fra sentrumsmiljøet. Det ble lagt opp til at politiet skulle bistå rusmiddelmisbrukere i å få nødvendig hjelp fra sosialtjenesten. Videre ble tett samarbeid mellom ulike kommunale etater, mellom Oslo kommune og andre kommuner, mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt, tillagt stor vekt.

Evalueringen er en gjennomgang av de ulike tiltakene/elementene og drøfter om og hvilken grad målet med Tiltaksplanen kan sies å være oppnådd.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.