Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Immunmodulerende behandling med intravenøst immunglobulin»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Immunmodulerende behandling med intravenøst immunglobulin

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Systematisk oversikt

Immunmodulerende behandling med intravenøst immunglobulin

Publisert Oppdatert

Hensikten med denne rapporten var å oppsummere klinisk relevante virkninger av immunmodulerende behandling med intravenøst immunglobulin (IVIG).

Hensikten med denne rapporten var å oppsummere klinisk relevante virkninger av immunmodulerende behandling med intravenøst immunglobulin (IVIG).


Hovedbudskap

Hensikten med denne rapporten var å oppsummere klinisk relevante virkninger av immunmodulerende behandling med intravenøst immunglobulin (IVIG).

Vi søkte systematisk i de internasjonale databasene Cochrane Library og Centre for Review and Dissemination Database etter systematiske oversikter som evaluerte effekter av IVIG ved autoimmune sykdommer og andre tilstander som gir skadelige immunologiske og inflammatoriske reaksjoner. IVIG kunne sammenliknes med annen behandling, ingen behandling eller placebo. To prosjektmedarbeidere vurderte inklusjon og studiekvalitet uavhengig av hverandre. Vi vurderte også effektestimatenes pålitelighet.

Litteratursøket identifiserte 254 unike referanser. Av disse tilfredsstilte 11 systematiske oversikter inklusjonskriteriene. Samtlige hadde høy metodisk kvalitet. Oversiktene omfattet følgende indikasjoner for IVIG: dermatomyositt/polymyositt, revmatisk feber med relatert hjertesykdom, myasthenia gravis, hemolytisk sykdom hos nyfødte, multippel sklerose, Guillain-Barré syndrom (GBS), Kawasakis sykdom, akutt myokarditt (hjertemuskelbetennelse), sepsis, kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati (CIDP) og multifokal motorisk nevropati.

Veldokumenterte effekter av immunmodulerende behandling med IVIG var redusert risiko for abnormiteter i hjertets kransarterier første 30 dager etter behandling av barn med Kawasakis sykdom, og bedring i funksjonshemning ved CIDP. Det er videre veldokumentert at IVIG og plasmaferese har sammenlignbar effekt ved GBS.

Det er behov for ytterligere forskning på mange av de inkluderte indikasjonene for IVIG. Videre er det behov for en oppdatering av flere systematiske oversikter når det gjelder sykdommer behandlet i rapporten. Det ville også være av interesse å oppsummere de mange randomiserte, kontrollerte studier av effekten av IVIG ved idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP), hvor slik behandling stadig anvendes.

 

Sammendrag

Bakgrunn

Immunmodulerende behandling med intravenøst immunglobulin (IVIG) brukes i økende grad ved norske sykehus for å nedregulere skadelige immunologiske og inflammatoriske reaksjoner ved autoimmune sykdommer og andre tilstander hos personer som i utgangspunktet har normalt immunforsvar. Vanlige indikasjoner for IVIG er:

 • Idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP)
 • Guillain-Barré syndrom (GBS)
 • Kawasakis sykdom
 • Myasthenia gravis (MG)
 • Multippel sklerose (MS)
 • Revmatoid artritt
 • Systemisk lupus erythematosus
 • Sepsis
 • Myokarditt
 • Dermatomyositt
 • Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati (CIDP)

IVIG er en kostbar behandling og tilgjengeligheten begrenset fordi preparatet framstilles av plasma fra blodgivere. Det er viktig å kjenne til hva slags dokumentasjon som finnes for effekten av IVIG ved de forskjellige aktuelle sykdomstilstandene. Hensikten med denne rapporten var å oppsummere klinisk relevante virkninger av IVIG.

Metode
Vi søkte systematisk i de internasjonale databasene Cochrane Library og Centre for Review and Dissemination Database etter systematiske oversikter som evaluerte effekter av IVIG ved autoimmune sykdommer og andre tilstander som gir skadelige immunologiske reaksjoner. IVIG kunne sammenliknes med annen behandling, ingen behandling eller placebo. To prosjektmedarbeidere vurderte inklusjon og studiekvalitet uavhengig av hverandre ved hjelp av en standardisert sjekkliste for systematiske oversikter. Vi vurderte også effektestimatenes pålitelighet ved hjelp av verktøyet GRADE.

Resultater
Litteratursøket identifiserte 254 unike referanser. Av disse tilfredsstilte 11 systematiske oversikter inklusjonskriteriene. Samtlige hadde høy metodisk kvalitet. Oversiktene omfattet følgende indikasjoner for IVIG: dermatomyositt/polymyositt, revmatisk feber og relatert hjertesykdom, myasthenia gravis, hemolytisk sykdom hos nyfødte, multippel sklerose, Guillain-Barré syndrom (GBS), Kawasakis sykdom, akutt hjertemuskelbetennelse, sepsis, kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati (CIDP) og multifokal motorisk nevropati.

Vi fant sammenlagte effektestimater av høy kvalitet for tre indikasjoner: Kawasakis sykdom hos barn, CIDP og GBS. Hos barn med Kawasakis sykdom ga IVIG + aspirin færre abnormiteter i kransarteriene enn placebo + aspirin på kort sikt (RR 0,74; 95 % KI 0,61-0,90). Flere pasienter med CIDP oppnådde bedring i funksjonshemming med IVIG enn uten behandling (RR 3,17; 95 % KI 1,74-5,75).  Hos GBS-pasienter var det ingen forskjell mellom IVIG og plasmaferese i bedring i funksjonshemming.  Det var heller ingen forskjell mellom IVIG + aspirin og placebo + aspirin i abnormiteter i kransarteriene hos Kawasaki-pasienter når oppfølgingstiden var mer enn 30 dager. De øvrige effektestimatene var av middels eller lav kvalitet.

Konklusjon
Veldokumenterte effekter av immunmodulerende behandling med IVIG er redusert risiko for abnormiteter i kransarteriene de første 30 dagene etter behandling hos barn med Kawasakis sykdom og bedring i funksjonshemming ved CIDP. IVIG og plasmaferese har sammenliknbar effekt ved GBS.

Øvrige effekter av IVIG er mindre godt dokumentert. Det er behov for ytterligere forskning og flere randomiserte kontrollerte studier (RCTer) vedrørende immunmodulerende behandling med IVIG for de fleste av de aktuelle sykdomstilstandene.   Det er også behov for oppdatering av flere av de systematiske oversiktene som er inkludert her.  I tillegg bør det gjøres en innsats for å oppsummere RCTer av effekter av IVIG ved idiopatisk trombocytopenisk purpura.

 

Om publikasjonen

 • Utgitt: 2008
 • Forfattere: Kornør H, Hammerstrøm KT, Brurberg KG, Gjertsen MK, Frøland SS.
 • ISSN elektronisk: 1890-1298
 • ISBN elektronisk: 978-82-8121-207-7