Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Forskningsomtale

Ikke mer effektivt å føre tilsyn med medisinering av tuberkulosepasienter

  • Utgitt: 2006
  • Forfattere: Fretheim A.

Forskning gir ikke støtte for bruk av DOT for å sikre at tuberkulosepasienter tar medisinene sine, sammenliknet med å la dem ta tablettene på egen hånd. Dette viser en oppdatert systematisk oversikt.


Har du funnet en feil?

Hovedbudskap

Hva er DOT?

DOT innebærer at helsepersonell, familiemedlemmer eller andre fører direkte tilsyn med at tuberkulosepasienter faktisk tar medisinene sine. Dette er ment å skulle øke sjansen for at pasientene fullfører behandlingen.

DOT har bred støtte som tiltak for å få kontroll med utbredelsen av tuberkulose, og benyttes også i Norge. DOT er et dyrt tiltak, og det er derfor viktig å framskaffe dokumentasjon på hvorvidt det faktisk bidrar til at flere pasienter blir friske og fullfører behandlingen.

Er DOT bedre enn å ta medisiner på egen hånd?
Studiene viste at:
• I gruppen som ble direkte observert mens de tok tuberkulosemedisiner, ble 64 av 100 friske, sammenlignet med 63 av 100 i gruppen som tok medisiner på egen hånd
• I gruppen som ble direkte observert mens de tok tuberkulosemedisiner ble 73 av 100 friske eller fullførte behandlingen, sammenlignet med 71 av 100 i gruppen som tok medisiner på egen hånd
• DOT er muligens litt bedre enn å ta medisiner på egen hånd når det føres tilsyn med medisineringen hjemme hos pasientene

Det er middels kvalitet på denne dokumentasjonen. Det vil si: Det er sannsynlig at videre forskning kommer til å påvirke vår tillit til resultatene og kan endre dem.

Hva ble målt?

DOT

Til fordel
for

Ta medisiner
på egenhånd

Kvalitet på dokumentasjonen

Antall som ble friske

 

64 av 100

Pil peker
begge
veier

63 av 100

Middels

Antall som ble friske eller fullførte behandlingen

73 av 100

Pil peker
begge
veier

71 av 100

Middels

Hva er denne informasjonen basert på?

Et internasjonalt forskerteam lette etter studier som hadde sammenliknet DOT med å ta medisiner på egen hånd. Deltakerne i studiene trengte behandling for aktiv tuberkulose eller for å hindre sykdomsutbrudd. Forskerne fant 10 studier som oppfylte de kravene de hadde fastsatt på forhånd.

Les hele oversiktsartikkelen i Cochrane Library (gratis tilgang via www.cochrane.no)

Tuberkuloseprosjekt i Kunnskapssenteret
Kunnskapssenteret gjennomfører nå en systematisk gjennomgang av kvalitative studier for å identifisere faktorer som kan virke inn på om pasientene fullfører behandlingen eller ei. Prosjektet skjer i samarbeid med kolleger, blant annet i Sør-Afrika.

Resultater av dette arbeidet blir presentert ved International Institute for Qualitative Methodology's 7th International Interdisciplinary Conference: "Advances in Qualitative Methods" i juli, og på The Cochrane Colloquium i oktober 2006.

Kilde
Volmink J, Garner P. Directly observed therapy for treating tuberculosis. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 2.

Sammendrag