Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapport

Hvor mye betyr tobakksprisen for endringer i tobakksforbruket?

  • Utgitt: 1/2007
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Melberg HO.
  • ISSN TRYKT: 1503-464x
  • ISBN TRYKT: 978-82-7171-296-9

Rapport om utviklingen i pris og forbruk av tobakk i Norge mellom 1985 og 2005.Har du funnet en feil?

Bestill

Last ned:

Sammendrag

En økning av prisene reduserer salget av tobakk. Det er resultatet, selv om man tar høyde for grensehandel. Beregninger viser at 10 prosent prisøkning fører til ca 5 prosent nedgang i det totale forbruket av tobakk når man tar hensyn til grensehandel. Dersom man ser bort fra grensehandel vil 10 prosent prisøkning føre til ca 10 prosent nedgang i tobakksforbruket.

Til grunn for undersøkelsen ligger spørsmålene: Er pris et effektivt virkemiddel for å få ned tobakksforbruket? I hvor stor grad påvirker endringer i prisene forbruket av tobakk? Konklusjonen er altså at de innenlandske prisene har en effekt på forbruket, selv om en økning av tobakksprisene i Norge virker svakere når man tar hensyn til grensehandelen. Disse resultatene holder seg også når man høyde for usikkerheten i beregningsmetodene.

Dataene i undersøkelsen er årlige observasjoner av priser, registrert innenlandsk salg, grensehandel og tax-free salg, samt forbruk av sigaretter og rulletobakk i Norge fra 1985 til 2005. Beregningene er gjort med utgangspunkt i tre ulike statistiske modeller. Resultatene samsvarer relativt godt med resultatene fra tilsvarende undersøkelser i andre land.