Hopp til innhold

Rapport

Hvilken nytte, for hvem og til hvilken kostnad?

En prospektiv studie av stoffmisbrukere i behandling. Rapportens formål er å gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å kunne vurdere nytten i ulike behandlingstiltak i forhold til kostnadene.

En prospektiv studie av stoffmisbrukere i behandling. Rapportens formål er å gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å kunne vurdere nytten i ulike behandlingstiltak i forhold til kostnadene.


Sammendrag

Rapportens formål er å gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å kunne vurdere nytten i ulike behandlingstiltak i forhold til kostnadene. Informasjon fra 482 klienter ved 20 ulike behandlingstiltak ble samlet inn.

Klientene rapporterte om en betydelig reduksjon i rusmiddelmisbruk og antall dager med kriminalitet etter behandling. Disse endringene viste seg å være stabile. Forbedringen i psykisk helse og arbeidsituasjon var mindre markant.

Dersom tallene for endringer og kostnader blir sett i forhold til hverandre, viser det seg at ingen behandling er klart best på alle områder. Forskerne konkluderer med at man bør være svært varsom med å generalisere tallene utover å være en ren beskrivelse av kostnader og endringer for en gruppe klienter i et relativt kort tidsrom. Bare en ny oppfølging vil kunne vise om endringene holder seg stabile også over lengre tid.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.

    Om rapporten

  • Utgitt: 4/2003
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Melberg HO, Lauritzen G, Ravndal E.
  • ISSN trykt: 1502-8178
  • ISSN elektronisk:
  • ISBN trylt:
  • ISBN elektronisk: 82-7171-250-0