Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Heroinforbruk og heroinbeslag i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Heroinforbruk og heroinbeslag i Norge

Statistikk

Heroinforbruk og heroinbeslag i Norge

Publisert Oppdatert

I perioden 2000-2008 ble det i gjennomsnitt beslaglagt 61 kilo heroin i Norge pr. år. Mengden som beslaglegges varierer mye fra år til år, fra 8 kilo heroin i 2007 til 129 kilo i 2004.

I perioden 2000-2008 ble det i gjennomsnitt beslaglagt 61 kilo heroin i Norge pr. år. Mengden som beslaglegges varierer mye fra år til år, fra 8 kilo heroin i 2007 til 129 kilo i 2004.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2009
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Bretteville-Jensen AL, Amundsen E.
  • ISSN trykt: 1502-8178
  • ISSN elektronisk:
  • ISBN trykt: 978-82-7171-324-0
  • ISBN elektronisk: 978-82-7171-328-7
Bestill

Last ned:

Sammendrag

I perioden 2000-2008 ble det i gjennomsnitt beslaglagt 61 kilo heroin i Norge pr. år. Mengden som beslaglegges varierer mye fra år til år, fra 8 kilo heroin i 2007 til 129 kilo i 2004. Politiet stod for 98 prosent av alle beslag, mens Tollvesenet beslagla ca. 55 prosent av total mengde. Tollvesenets andel av total beslagsmengde har økt de siste tre årene.

Forbruk av heroin
SIRUS har beregnet hvor stort forbruket av heroin er i Norge i løpet av et år på oppdrag av Toll- og avgiftsdirektoratet. Det er første gang en slik beregning er gjort i Norge.

For å kunne beregne det samlete forbruket av heroin må man beregne antall brukere og mengde heroin de bruker i løpet av et år. Heroinbrukerne er delt inn i tre grupper: problembrukere, sporadiske brukere og eksperimentbrukere. Problembrukerne står for det meste av heroinforbruket i Norge.

Forskerne anslår at forbruket i perioden 2006-2008 var i underkant av 1500 kilo. Forbruket har gått ned fra 2000-2002 da det estimerte anslaget var i overkant av 2000 kilo. Nedgangen skyldes i all hovedsak en reduksjon i antall problembrukere i Norge i dette tidsrommet.

Beslag i forhold til beregnet heroinforbruk
Beslaglagt mengde utgjorde i gjennomsnitt fire prosent av beregnet heroinforbruk i perioden 2000-2008. Politi og Tollvesenets beslag sto hver for ca to prosent.

I forhold til beregnet forbruk og antall problembrukere skiller ikke norske beslag seg fra andre land der det finnes tilsvarende beregninger. I Norge beslaglegges 4,8 kg heroin pr tusen problembrukere mens tilsvarende tall for Storbritannia er 4,5 kg, Australia 4,9 kg, Italia 6,2 kg og Spania 3,9 kg.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.