Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Helsetjenester i apotek»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Helsetjenester i apotek

Rapport

Helsetjenester i apotek

Publisert

Kunnskapssenteret har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjort en systematisk og kritisk vurdering av litteratur om effekten av tiltak som omtales som helsetjenester i apotek, her definert som legemiddelsamtale, oppfølging av pasienter med diabetes, KOLS og astma, røykesluttveiledning og kolesterolmålinger.

Kunnskapssenteret har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjort en systematisk og kritisk vurdering av litteratur om effekten av tiltak som omtales som helsetjenester i apotek, her definert som legemiddelsamtale, oppfølging av pasienter med diabetes, KOLS og astma, røykesluttveiledning og kolesterolmålinger.


Om rapporten

  • Utgitt: 2009
  • Forfattere: Flottorp SA.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-244-2

Hovedbudskap

Kunnskapssenteret har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjort en systematisk og kritisk vurdering av litteratur om effekten av tiltak som omtales som helsetjenester i apotek, her definert som legemiddelsamtale, oppfølging av pasienter med diabetes, KOLS og astma, røykesluttveiledning og kolesterolmålinger. Kunnskapssenteret har utført en narrativ oppsummering av forskningsresultatene basert på forfatternes konklusjoner i systematiske oversikter.

Tiltak som synes å virke

Røykeslutt
● Kombinasjon av rådgivning og utlevering av legemidler som minsker nikotinabstinens. Systematisk oppfølging på individ- eller gruppenivå over tid.

Oppfølging av pasienter med diabetes
● Opplæring
● Veiledning i riktig bruk av legemidler og utstyr
● Systematisk oppfølging av pasienter med diabetes med tilbakemelding til primærlege

Legemiddelsamtale som et integrert tilbud i sammensatte tiltak
● Planlagt og strukturert samtale med gjennomgang av alle legemidler som pasienten bruker basert på opplysninger fra pasienten, og med oppfølging.
● Planlagt og strukturert samtale med gjennomgang av alle legemidler som pasienten bruker basert på opplysninger fra pasienten og fra pasientjournalen, med oppfølging.
● Sammensatte tiltak for pasienter med hjertekarsykdommer, diabetes og psykiske lidelser.

Tiltak med ukjent effekt

● Legemiddelsamtale som enkelttiltak og uten oppfølging
● Opplæring om sykdom og bruk av legemidler til pasienter med astma og KOLS
● Systematisk oppfølging av pasienter med astma og KOLS med eller uten tilbakemelding til primærlege

Tiltak som synes å ikke virke

● Tilbud om måling av triglyserider eller kolesterol synes ikke å bedre sykdomskontroll eller forebygge hjertekarsykdom
● Legemiddelsamtale rettet mot eldre pasienter synes ikke å redusere sykehusinnleggelser eller mortalitet.