Hopp til innhold

Forskningsomtale

Frykt for å bli feit av p-piller og p-plaster støttes ikke av forskning

Det ser ikke ut til å være noen sammenheng mellom vektøkning og bruk av vanlige p-piller (kombinasjonspiller) eller p-plaster. Dette viser en systematisk oversikt.

Det ser ikke ut til å være noen sammenheng mellom vektøkning og bruk av vanlige p-piller (kombinasjonspiller) eller p-plaster. Dette viser en systematisk oversikt.


Hovedbudskap

Hva er p-piller og p-plaster?

P-piller og p-plaster er hormonelle prevensjonsmidler. De mest vanlige typene inneholder to hormoner: østrogen og en syntetisk versjon av hormonet progesteron.

P-plaster er et alternativ til p-piller. Plasteret, som er omtrent 4 x 4 cm, festes på nedre del av magen, på rumpeballene, øvre del av kroppen eller på overarmen.

Mange kvinner og leger tror at en bivirkning av p-piller og p-plaster er vektøkning. Dette kan føre til at kvinner velger andre eller mindre sikre prevensjonsmetoder.

Gir p-piller og p-plaster vektøkning?
Studiene viste at:

  • I gruppen som fikk p-piller, la 23 av 100 kvinner på seg mer enn 2,3 kg (5 pounds) sammenliknet med 31 av 100 kvinner i gruppen som fikk placebo
  • Kvinnene i gruppen som fikk p-piller, la på seg gjennomsnittlig 0,9 kg, mens kvinnene i placebogruppen la på seg gjennomsnittlig 0,7 kg
  • I gruppen som fikk p-plaster, hadde 11 av 100 kvinner mer enn 5 % vektøkning sammenliknet med 11 av 100 kvinner som fikk placebo

Det er middels kvalitet på denne dokumentasjonen. Det vil si: Det er sannsynlig at videre forskning kommer til å påvirke vår tillit til resultatene og kan endre dem.

Hva er denne informasjonen basert på?
Et internasjonalt forskerteam lette etter studier som hadde undersøkt om bruk av p-piller og p-plaster kan gi vektøkning. Forskerne fant 44 studier som oppfylte kravene de hadde fastsatt på forhånd.

De fleste av disse studiene sammenliknet ulike typer hormonelle prevensjonsmidler med forskjellig sammensetning og/eller dosering av virkestoffer. Tre av de 44 studiene sammenliknet en type p-piller eller p-plaster med placebo. Det er resultatene fra disse tre studiene vi har presentert her.

Kilde
Gallo MF, Lopez LM, Grimes DA, Schulz KF, Helmerhorst FM. Combination contraceptives: effects on weight. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 1.

Les hele artikkelen i Cochrane Library (gratis tilgang via www.cochrane.no)

Sammendrag

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2006