Hopp til innhold

Rapport

Forebygging av depresjon med hovedvekt på individrettede metoder

Kognitive psykologiske metoder er best dokumentert som effektive når det gjelder forebygging av alvorlig depresjon. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet om forebygging av alvorlig depresjon hos personer med lettere depressive plager og forhindring av tilbakefall hos personer som har hatt en alvorlig depresjon.

Kognitive psykologiske metoder er best dokumentert som effektive når det gjelder forebygging av alvorlig depresjon. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet om forebygging av alvorlig depresjon hos personer med lettere depressive plager og forhindring av tilbakefall hos personer som har hatt en alvorlig depresjon.


Om rapporten

  • Utgitt: Januar 2008
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Dalgard O.S og Bøen H..
  • ISSN trykt: 1503-1403
  • ISSN elektronisk:
  • ISBN trylt: 978-82-8082-224-6
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-225-3