Hopp til innhold

Rapport

Evaluering av tobakkskampanjen «Røyken tar pusten fra deg»

Kampanjen ble gjennomført av Sosial- og helsedirektoratet rett over nyttår 2006. SIRUS har evaluert kampanjen.

Kampanjen ble gjennomført av Sosial- og helsedirektoratet rett over nyttår 2006. SIRUS har evaluert kampanjen.


Bestill

Last ned:

Sammendrag

Tobakkskampanjen «Røyken tar pusten fra deg» ble gjennomført av Sosial- og helsedirektoratet rett over nyttår 2006. SIRUS har evaluert kampanjen og de viktigste funnene i evalueringen er:

  • En stor andel av befolkningen fikk med seg kampanjen, spesielt på TV
  • Kampanjen førte til økt kunnskap om KOLS, særlig blant yngre
  • Blant de eldre røykerne var det en økning fra 1,3 % til 6,4 % i røykeslutt etter kampanjen
  • Både blant eldre og yngre røykere førte kampanjen til mer positive holdninger til å slutte å røyke.  

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.

Om rapporten

  • Utgitt: 2006/2
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Larsen E, Lund KE, Rise J.
  • ISSN trykt: 1503-464x
  • ISBN trylt: 82-7171-288-4