Hopp til innhold

Rapport

Evaluering av helseadvarslene på tobakkspakkene

SIRUS har evaluert endringen i helseadvarsler på sigarettpakkene som ble foretatt høsten 2003.

SIRUS har evaluert endringen i helseadvarsler på sigarettpakkene som ble foretatt høsten 2003.


Sammendrag

På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har SIRUS evaluert endringen i helseadvarsler på sigarettpakkene som ble foretatt høsten 2003. Fra 2004 økte advarselsmerkingens areal til 30 % av pakkens forside og 40 % av pakkens bakside, samtidig med at flere nye tekster ble innført.

Evalueringen viste at det var høy oppmerksomhet rundt tiltaket blant voksne røykere i alderen 16-74 år. 91 % av de spurte hadde lagt merke til en økning i advarselstekstens størrelse. På spørsmål om prosessering, var det 25 % som rapporterte at de leste advarselsteksten godt, mens 66 % sa de ikke hadde lest innholdet i særlig grad. Som reaksjon på advarselsmerkingen oppga 36 % at de aktiverte tanker om røykeslutt, mens 28 % erklærte seg enig i at advarslene hadde gjort dem mer bekymret for egen helse. 41 % trodde at andre røykere ikke hadde eller ville legge merke til de nye helseadvarslene. 23 % syntes advarslene opptok for stor plass på tobakkspakkene. En undersøkelse blant ungdom som røykte viste at 73 % betraktet merkingen som troverdig, og 30 % oppga at advarslene reduserte deres lyst på å røyke.

Datamaterialet i denne rapporten er hentet fra Sosial- og helsedirektoratets årlige tobakkundersøkelse 4. kvartal 2003 og 2004, utført av Statistisk sentralbyrå. Det er også anvendt data fra en undersøkelse om røyking blant ungdom gjennomført av Opinion på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet høsten 2004.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.

    Om rapporten

  • Utgitt: 6/2005
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Larsen E, Lund M, Lund KE.
  • ISSN trykt: 1502-8178
  • ISSN elektronisk:
  • ISBN trylt:
  • ISBN elektronisk: 978-82-7171-277-2