Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapport

En sosialpsykologisk analyse av et fryktvekkende budskap

  • Utgitt: SIRUS-Skrifter 5/2006
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Rise J.
  • ISSN TRYKT: 1503-464x
  • ISBN TRYKT: 82-7171-295-2

En kvasieksperimentell undersøkelse.


Har du funnet en feil?

Bestill

Last ned:

Sammendrag

Denne rapporten ble opprinnelig skrevet av professor Jostein Rise i 2001 på oppdrag fra det daværende Statens tobakksskaderåd. Rådet ønsket da å få utredet det sosialpsykologiske grunnlaget for bruk av fryktvekkende budskap i forestående kampanjer. Denne type helsekommunikasjon hadde lenge hatt et ufortjent dårlig rykte blant aktører i det sykdomspreventive tiltaksrettede arbeidet.

De siste årene har bruk av fryktbudskap fått et comeback i det tobakksforebyggende arbeidet. Dette er bakgrunnen for at SIRUS gir ut Rises notat i 2006. Rapporten gir bl.a. en fremstilling av de mest kjente frykt-teoriene i sosialpsykologien og omtaler noen sentrale empiriske undersøkelser omkring fryktbudskap og modifikasjon av tobakksatferd som var utkommet fram til 2001.

Rise argumenterer for at resultatene i undersøkelsene var såpass positive at fryktbudskapet kan prøves i større skala. Men budskapet må i tillegg forsynes med forsikringer om at det er mulig å klare å slutte å røyke.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.