Hopp til innhold

Rapport

En evaluering av tobakkskampanjen ”Hver eneste sigarett skader deg”

En kampanje som brukte frykt som virkemiddel.

En kampanje som brukte frykt som virkemiddel.


Bestill

Last ned:

Sammendrag

Tobakkskampanjen "Hver eneste sigarett skader deg" ble gjennomført av Sosial- og helsedirektoratet fra 6. januar til 16. februar 2003. Den tok i bruk frykt som virkemiddel for å få folk til å slutte å røyke og la være å begynne.

Evalueringen viser at kampanjen fikk stor oppmerksomhet – over 90 prosent av respondentene hadde lagt merke til den. Kampanjen ble samlet sett godt mottatt, men det var imidlertid klare forskjeller i røykerne og ikke-røykernes reaksjoner på innholdet. Ikke-røykerne vurderte innholdet som mer overbevisende, opplysende og troverdig enn røykerne, som syntes budskapene var mindre skremmende og fryktvekkende enn ikke-røykerne.

Et sentralt funn var en nedgang i andelen dagligrøykere i befolkningen med 6 % i aldersgruppen 35–55 år og 3 % i aldersgruppen 16–19 år etter kampanjen sammenlignet med før, men nedgangen var ikke statistisk signifikant med den tilgjengelige utvalgsstørrelsen. Den faktoren som viste størst endring i løpet av kampanjeperioden, var økning i kunnskap om skadevirkninger som kan følge av røyking.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016. 

 

    Om rapporten

  • Utgitt: SIRUS-Skrifter 4/2006
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Larsen E, Lund KE, Kraft P.
  • ISSN trykt: 1503-464x
  • ISBN trylt: 82-7171-292-1