Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Effekt av ISO-sertifisering og akkreditering av sykehus»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Effekt av ISO-sertifisering og akkreditering av sykehus

Systematisk oversikt

Effekt av ISO-sertifisering og akkreditering av sykehus

Publisert

Formålet med rapporten var å gå systematisk gjennom tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon av effekt av ISO-sertifisering og akkreditering av sykehus.

Formålet med rapporten var å gå systematisk gjennom tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon av effekt av ISO-sertifisering og akkreditering av sykehus.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2006
  • Forfattere: Loland NW, Krogstad U.
  • ISSN elektronisk: 1890-1298
  • ISBN elektronisk: 82-8121-140-7

Sammendrag

Bakgrunn

”Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten 1995-2000” hadde som hovedmål at innen år 2000 skulle alle som yter helsetjenester etablere helhetlige og effektive kvalitetssystemer.  Innføring av internkontroll er ett ledd i dette.

ISO (International Organization for Standardization) har utviklet standarden ISO 9001 for å sikre kvalitetsstyring i virksomheter.  Sertifisering etter ISO 9001 bekrefter at en virksomhet har kvalitetssystem som tilfredsstiller kravene til en internasjonal standard.

Akkreditering betyr godkjenning og er en prosedyre hvor et myndighetsorgan formelt godkjenner at et organ kan utføre spesifiserte arbeidsoppgaver, eller en godkjenner at krav til kompetanse og utførelse av en arbeidsprosess er i tråd med en gitt standard.

Selv om sertifisering og akkreditering skal sikre ulike prosesser ved sykehus, er det uvisst hvilke påviselige effekter dette har.  Det er derfor et sterkt behov for å utvikle mer kunnskap om effekter av ISO-sertifisering og akkreditering av sykehus.

Formål

Gå systematisk gjennom tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon av effekt av ISOsertifisering og akkreditering av sykehus.

Metode

Vi søkte etter systematiske oversikter og primærstudier av randomiserte kontrollerte studier, kontrollerte før- og etterstudier og avbrutte tidsserieanalyser i følgende databaser: Medline, Embase, Cinahl, CRD og Cochrane Library.  Vi inkluderte studier som omfattet alle typer sykehus, og intervensjonen var ISO-sertifisering og 5 av 44 akkreditering.  Sentrale utfallsmål var både resultatmål (pasientbehandling, forskning, undervisning av helsepersonell, opplæring av pasienter og pårørende) og prosessmål (dokumentstyring, registreringer, styring i avvik, korrigerende og forebyggende tiltak, intern revisjon).  Eksklusjonskriterier var studier av annen design og som fattet andre virksomheter og andre kvalitetssystemer, og som ikke hadde relevante utfallsmål.

Resultater

Vi fant få studier som har undersøkt effekter av ISO-sertifisering og akkreditering av sykehus.  Av totalt 672 referanser fant vi kun to studier som ga noe kunnskap knyttet til vår problemstilling.  Begge studiene viste resultater kun knyttet til prosessmål.  Den ene viste at et kvalitetssystem i henhold til ISO 9001 kan redusere kostnader samt øke fornøydhet blant samarbeidende kardiologer uten å redusere kvaliteten av medisinsk behandling.  Den andre studien viste at akkreditering kan ha betydning blant annet for arbeidssituasjonen og behandlingen fra sykepleiere, og for sikkerheten ved sykehuset.

Vi har vurdert de to studiene til å være av lav til moderat kvalitet.

Konklusjon

Ut fra de gitte inklusjonskriteriene er fant vi lite relevant dokumentasjon for denne rapporten .  Det er behov for kontrollerte studier for å kunne vurdere effektene av ISOsertifisering av sykehus på en god måte.  Forskningen bør ha som mål å undersøke både resultat- og prosessmål ved små og store forskjellige type sykehus.  Å bringe frem god kunnskap om effekter av ISO-sertifisering og akkreditering av sykehus vil være av stor betydning for å kunne svare på hvorvidt en slik type internkontroll kan bedre kvalitet i helsetjenesten.