Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Behandlingsmetodar for flyktningar med alvorlege psykiske helseproblem »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Behandlingsmetodar for flyktningar med alvorlege psykiske helseproblem

Forskningskartlegging

Behandlingsmetodar for flyktningar med alvorlege psykiske helseproblem

Publisert Oppdatert

Ei vurdering av systematiske oversikter og randomisert kontrollerte studiar (RCTar) om behandling av flyktningar med alvorlege psykiske helseproblem. Sosial- og helsedirektoratet bestilte notatet.

Ei vurdering av systematiske oversikter og randomisert kontrollerte studiar (RCTar) om behandling av flyktningar med alvorlege psykiske helseproblem. Sosial- og helsedirektoratet bestilte notatet.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2006
  • Av: Innvær S, Ormstad SS, Paulsen EJ, Norderhaug IN
  • Forfattere: Innvær S, Ormstad SS, Paulsen EJ, Norderhaug IN.
  • ISBN elektronisk: 82-8121-109-1

Sammendrag

Om notatet
Føremålet med dette arbeidet var å vurdere systematiske oversikter og randomisert kontrollerte studiar (RCTar) om behandling av flyktningar med alvorlege psykiske helseproblem. Sosial- og helsedirektoratet bestilte notatet.

Den vanlegaste diagnosen ved alvorlege psykiske helseproblem hjå flyktningar er posttraumatisk stressliding (PTSD).

Behandlinga er oftast basert på kognitiv åtferdsterapi (CBT).  Eksponeringsterapi og medisinering blir òg brukt, til dels i kombinasjon med CBT.

Frå 204 identifiserte referansar inkluderte me ei systematisk oversikt som omhandla behandling av psykiske lidingar hjå vaksne. Denne oppsummerte resultat frå ni studiar (ein liten RCT og åtte pasientseriar). Behandlingstiltaka var eksponeringsbehandling, kognitive behandlingar, gruppeterapi og stressmestring: 

- Resultata frå studiane i denne oversikten gir ikkje grunnlag for å konkludere om nytten av behandlingsmetodar for flyktningar. 

- Oversikten konkluderer med at ei kulturell tilpassing av tiltaka er viktig, utan at det visest til dokumentasjon for dette

I tillegg søkte me etter RCTar for å vurdere om det er grunnlag for ein systematisk gjennomgang. CBT var tiltak i sju av studiane, anten aleine eller i kombinasjon med medisinering eller eksponeringsterapi.

Desse studiane har få deltakarar og ulik tilnærming. Det er derfor usikkert om ei vurdering av desse aleine vil kunne gi ny substansiell kunnskap.

Konklusjon
Gjennomgangen av dokumentasjonen gir ikkje klart svar på kva for behandlingsmetodar som er effektive ved behandling av psykiske lidingar hjå flyktningar.

Det er gjennomført enkelte randomiserte kontrollerte studiar om denne problemstillinga, men dei fleste rapporteringar er frå ikkje-kontrollerte studiar.

Sjølv om me har lite spesifikk informasjon om behandling av psykiske helseproblem hjå flyktningar, så har me eit kunnskapsgrunnlag for behandling av posttraumatisk stressliding generelt.

Det er ei utfordring at diagnosekriteriene og behandlingstiltak for PTSD er utvikla og validert i vestlege populasjonar, og eit relevant spørsmål om dette er overførbart til flyktningar.