Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Avspenningsteknikker kan være til hjelp for personer med depresjon»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Avspenningsteknikker kan være til hjelp for personer med depresjon

Forskningsomtale

Avspenningsteknikker kan være til hjelp for personer med depresjon

Publisert Oppdatert

Avspenningsteknikker kan ha nytteverdi for personer med depresjon som står på venteliste for å få psykologhjelp. Imidlertid ser behandling hos psykolog ut til å være noe mer effektivt enn avspenning. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.

Avspenningsteknikker kan ha nytteverdi for personer med depresjon som står på venteliste for å få psykologhjelp. Imidlertid ser behandling hos psykolog ut til å være noe mer effektivt enn avspenning. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2008
  • Forfattere: Dalsbø T.

Hovedbudskap

Hva innebærer avspenning for depresjon?

Å vente på psykologhjelp kan oppleves som en belastning for personer med depresjon. Det finnes tiltak som trolig kan bidra til å gjøre ventetiden bedre. Avspenningsteknikk er et slikt tiltak. De som står i kø kan få opplæring i avspenningsteknikker. Ved å lære seg teknikken selv kan avspenning benyttes også utenfor terapirommet. Tiltaket er ikke et alternativ til psykolog, men som en ekstra hjelp for personer som venter på psykologbehandling.

Avspenningsteknikker finnes i ulike former, men baserer seg grovt sett på muskelavspenning, selvstendig trening, visualisert avspenning, kombinasjoner av disse eller forsterkede versjoner av enkeltelementer. Formålet er å dempe depresjonen eller underliggende problemer som resulterer i depresjonen.

Personer med depresjon har, ifølge kliniske retningslinjer, nytte av antidepressiver, kognitiv atferdsterapi og psykoterapi. Ofte kan det gå lang tid fra behovet for ønsket behandling inntreffer og fram til tidspunkt for iverksettelse av eventuell tilgjengelig behandling.

Tiltak som kan benyttes som selvhjelp har et potensial fordi de kan styres av pasienten selv og kan brukes, ved behov, gjennom et helt liv. Slik sett kan selvhjelp være både til akutthjelp og også som et preventivt tiltak. Slike enkle tiltak har et potensial i å redusere ventelister for psykologbehandling.

Hjelper avspenning?

Studiene viste at:

  • Avspenning er muligens litt bedre enn ingen behandling
  • Psykologbehandling er muligens litt bedre enn avspenning

Kvalitet på dokumentasjonen

Vi skiller mellom dokumentasjon av høy, middels, lav eller svært lav kvalitet. Jo lavere kvalitet, jo mindre kan vi stole på dokumentasjonen. Denne dokumentasjonen er av lav kvalitet.

Hva er denne informasjonen basert på?

Et australsk forskerteam lette etter studier som undersøkte hvilken effekt bruk av, eller opplæring i avspenningsteknikker har på personer med depresjon. Forskerne fant 15 studier som oppfylte kravene de hadde fastsatt på forhånd. Studiene de fant sammenliknet ulike avspenningsteknikker enten med å stå på venteliste, eller med psykologbehandling. Studiene hadde gjennomgående et lavt antall deltakere, og alle foregikk i høyinntektsland.

Kilde

Jorm AF, Morgan AJ, Hetrick SE. Relaxation for depression. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 4. Art. No.: CD007142. DOI: 10.1002/14651858.CD007142.pub2.

Les hele artikkelen i Cochrane Library:

http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD007142/frame.html