Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapport

Avrusing: fra vilje til medisin

  • Utgitt: 3/2001
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Watten RG, Waal, H.
  • ISSN TRYKT: ISSN 1502-8178
  • ISBN TRYKT: ISBN 82-7171-230-6

Avrusingstradisjonene i Norge belyst gjennom en forundersøkelse av ultrarask opioidavrusing (UROD).


Har du funnet en feil?

Bestill

Last ned:

Sammendrag

Rapporten beskriver ulike modeller for avvenning, og utviklingen av dem i Norge. Deretter beskrives og drøftes det neurobiologiske kunnskapsgrunnlaget for avhengighet og avvenningsbesvær og utviklingen av ultrarask opioidavrusing (UROD), en form for avrusing i narkose. Her legges det særlig vekt på behandlingsopplegget i CITA, et spansk basert firma som tilbyr denne behandlingen gjennom en norsk representant.

Hva oppnås ved en slik metode? Den foreliggende rapporten er ment som et bidrag til et evalueringsarbeid. Det er gjort en enkel etterundersøkelse av hvorledes det står til med 15 individer 6 måneder etter at de har gjennomgått slik avvenning.

Rapporten har ingen klar konklusjon. Den beskriver et felt hvor det er behov for kunnskapsbasert evaluering og metodeutvikling. Den gir dessuten et foreløpig bilde av en tilnærming til avvenning som har interessante aspekter. Det er mange som sliter i avvenningsforsøk i Norge og behandlingshverdagen er ikke sjelden slitsom. Det er åpenbart grunn til å satse mer på metodeutvikling, evaluering og forskning på dette området.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.