Hopp til innhold

Forskningsomtale

Alendronat kan hjelpe mange benskjøre kvinner etter overgangsalderen

Medikamentet alendronat kan minske risikoen for brudd hos benskjøre kvinner som er ferdige med overgangsalderen. Kvinner med lav bentetthet eller som har hatt brudd i en ryggvirvel har større reduksjon i risikoen enn kvinner med en bentetthet nærmere normalen. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.

Medikamentet alendronat kan minske risikoen for brudd hos benskjøre kvinner som er ferdige med overgangsalderen. Kvinner med lav bentetthet eller som har hatt brudd i en ryggvirvel har større reduksjon i risikoen enn kvinner med en bentetthet nærmere normalen. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.


Hovedbudskap

Hva er alendronat og hva er benskjørhet(osteoporose)?

Skjelettet er en levende, voksende del av kroppen. Hele livet dannes nye benceller, og gamle celler brytes ned for å gjøre plass for nytt benvev.

Hos personer med benskjørhet (osteoporose), brytes gammelt benvev ned fortere enn nytt benvev produseres. Mens dette skjer, mister skjelettet mineraler, blant annet kalsium. Det gjør skjelettet svakere og øker risikoen for brudd, selv etter et lite støt eller fall. Kvinner som er ferdige med overgangsalderen har større risiko for å få osteoporose enn andre.

Alendronat hører til den gruppen av medisiner som kalles bifosfonater. Det er en type medisin som nedsetter funksjonen til de cellene som bryter ned benvev.

I verdenstoppen

Norge er blant landene som har den høyeste forekomsten av osteoporose i verden.

I Norge er alendronat i dag en del av standardbehandlingen for forebygging av osteoporosebrudd blant personer med en benmasse (BMD/BMC) på 2,5 standardavvik eller mer under gjennomsnittet til friske, unge voksne kvinner/menn (T-score < -2,5) og ett eller flere osteoporosebrudd. For denne gruppen tilbys alendronat på blå resept (sekundærforebygging).

For kvinner med tettere benmasse eller som ikke har hatt osteoporosebrudd, tilbys alendronat ikke som standard forebyggende behandling mot osteoporosebrudd (primærforebygging).

Virker alendronat forebyggende mot osteoporosebrudd?

Sekundærforebyggende : For kvinner som allerede har fått påvist lav bentetthet, eller allerede har hatt et kompresjonsbrudd i en ryggvirvel, viste studiene:

  • Alendronat senker trolig risikoen for ryggvirvelbrudd
  • Alendronat senker muligens risikoen for brudd i andre deler av kroppen enn ryggsøylen
  • Alendronat senker muligens risikoen for lårhalsbrudd
  • Alendronat senker muligens risikoen for håndleddsbrudd

Primærforebyggende : For kvinner med en bentetthet nærmere normalen og som ikke har hatt et kompresjonsbrudd i en ryggvirvel, viste studiene:

  • Alendronat senker trolig risikoen for ryggvirvelbrudd
  • Omtrent like mange får trolig brudd i andre deler av kroppen enten de får alendronat eller ikke
  • Det er mulig at omtrent like mange får lårhalsbrudd enten de får alendronat eller ikke
  • Det er mulig at omtrent like mange får håndleddsbrudd enten de får alendronat eller ikke

Hva er denne informasjonen basert på?

Et internasjonalt forskerteam lette etter studier som har undersøkt hvordan alendronat virker forebyggende på osteoporosebrudd blant kvinner som har vært gjennom overgangsalderen. Forskerne fant 11 studier som oppfylte kravene de hadde fastsatt på forhånd. Studiene hadde til sammen 12068 deltakere.

Studiene de fant, sammenliknet alendronat med ingen forebyggende behandling. I alle studiene fikk samtlige deltakere kalsiumtilskudd i tillegg, i fire av studiene også D-vitamintilskudd. De fleste av studiene (6 av 11) ble gjennomført i USA, der forekomsten av osteoporose er vesentlig lavere enn i Norge. Én studie er fra Tyrkia, én studie ble gjennomført i USA, Storbritannia og Danmark, mens resten av studiene er internasjonale studier gjennomført i en rekke land verden over.

Cochrane-oversikten har for øvrig en videre definisjon av begrepet sekundærforebygging enn det som er tilfellet i helsetjenesten i Norge. I oversikten regnes grensen for sekundærforebygging ved benmasse på 2,0 standardavvik (mot 2,5 i Norge) eller mer under gjennomsnittet til friske, unge voksne kvinner/menn (T-score < -2,0 mot < -2,5 i Norge).

Kilde
Wells GA, Cranney A, Peterson J, Boucher M. Shea B. Robinson V, Coyle D, Tugwell P. Alendronate for the primary and secondary prevention of osteoprotic fractures in postmenopausal women. Cochrane database of Systematic Reviews 2008, Issue 1. Art. No.: CD001155. DOI: 10.1002/14651858.CD001155.pub2.

Hele artikkelen hos Cochrane Library: http://mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD001155/frame.html

Sammendrag

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2008