Hopp til innhold

Brosjyre

Utviklingsplan for global helse

Utviklingsstrategien for global helse er et felles redskap for alle områdene ved Folkehelseinstituttet. Hensikten er å samle fagmiljøene om felles mål som vi vil prioritere tid og ressurser på innenfor rammen av instituttets oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Forside_utviklingsplan_global_helse.PNG

Folkehelseinstituttet skal bidra til bedre helse globalt og analysere hvordan internasjonale trender vil påvirke helse i Norge. De tre overordnede målene våre er i tråd med Verdens helseorganisasjons arbeidsprogram for 2019–2023:

  1. Styrke Norges innsats for universell helsedekning.
  2. Styrke helsesikkerhet, beredskap og helse i kriser.
  3. Styrke kunnskap om folkehelse og helsefremmende tiltak.

Planen vil bli oppdatert ved behov.

 


Nedlastbar. Også tilgjengelig på engelsk.

    Om trykksaken

  • Utgitt: 2019