Hopp til innhold

Brosjyre

Drikkevann i spredt bebyggelse og på hytta

I brosjyren "Drikkevann i spredt bebyggelse og på hytta" vil du finne tips og råd til hva du selv kan gjøre med brønnen eller vannkilden for å forebygge sykdom. Du får også vite hvem det kan være lurt å søke hjelp hos.

Drikkevann i spredt begyggelse og på hytta. FHI

En internasjonal protokoll for vann og helse ble fastsatt i London, 17. juni 1999. Norge ratifiserte protokollen 6. januar 2004 og har satt søkelys på små vannforsyninger. En av målsettingene er å gjøre tiltak for å bedre drikkevannsforsyningen til dem som ikke er tilkoblet godkjent vannforsyning. Informasjonsbrosjyren "Drikkevann i spredt bebyggelse og på hytta" kan hjelpe deg som har ansvar for egen vannforsyning med råd for planlegging og oppfølging.


    Om trykksaken

  • Utgitt: November 2014
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-645-9