Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Informasjonsbrev nr. 6 om koronavaksinasjonsprogrammet - Koronavaksineveilederen, Vaksinewebinar og Vaksinekoordinatorer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Informasjonsbrev nr. 6 om koronavaksinasjonsprogrammet - Koronavaksineveilederen, Vaksinewebinar og Vaksinekoordinatorer

Brev

Informasjonsbrev nr. 6 om koronavaksinasjonsprogrammet - Koronavaksineveilederen, Vaksinewebinar og Vaksinekoordinatorer

Publisert

Brevet ble sendt til landets kommuner og helseforetak.


Brevet ble sendt ut 8.12.2020 og inneholder informasjon om:

Koronavaksinasjonsveilederen er nå lansert

Dere finner koronaveilederen på:  www.fhi.no/kvp, med bekreftet informasjon så langt det er mulig vedrørende koronavaksinen fra Pfizer/BioNTech. Veilederen er delt i tre deler.

  • én generell del (lovgrunnlag, ansvarsforhold og rollefordeling, samt lenker til mer informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet og koronavaksinene)
  • én del som omhandler vaksinasjon i kommunene
  • én om vaksinasjon i spesialisthelsetjenesten.

De to siste delene inneholder hver sin tiltaksplan i form av en tabell med oppgaver til de ulike fasene.

Veilederen vil være et viktig verktøy for kommunene og er et dynamisk dokument som blir oppdatert med ny eller endret informasjon ved behov.

Webinar om vaksine, 10. desember

I samarbeid med Helsedirektoratet vil Folkehelseinstituttet holde et webinar for alle kommuneleger og andre ansatte i kommunen som arbeider med vaksinasjonsplanlegging.

FHI vil holde innlegg om status for koronavaksiner og fortelle om koronavaksinasjonsprogrammet. Det vil også være innlegg om anbefalte grupper og prioriteringen mellom disse og et ekstra fokus på den praktiske koronavaksinasjonsveilederen og informasjon og råd om praktisk gjennomføring av vaksinasjon i kommunen, samt registrering i SYSVAK, kommunikasjon rundt vaksinasjon og om samarbeid. Vi vil sette av tid til spørsmål fra kommunene.

Lenke og mer om webinaret: https://www.fhi.no/om/kurs-og-konferanser---oversikt/webinar-om-vaksinasjon-for-kommuner/

Vaksinasjonskoordinatorer hos fylkesmennene

Ifølge smittevernloven § 7-4 (1) skal fylkesmannen ha særlig oppmerksomhet rettet mot smittevernet i fylket. Dette inkluderer oversikt over og kunnskap om lokale planer om smittevern, i tillegg til å yte bistand ved behov. Planer for vaksinering av befolkningen under en pandemi faller også inn under dette.

For bedre å koordinere og sikre Fylkesmannens ansvar til å følge opp vaksinasjonsplaner i kommunen, samt tilrettelegge for informasjon mellom kommune og sentrale myndigheter, er hvert fylkesmannsembete bedt om å opprette en vaksinasjonskoordinator. Disse vil ha regelmessige møter med Folkehelseinstituttet og andre sentrale aktører når det er relevant. De vil også måtte ha regelmessig kontakt med kommunene i sitt fylke.

 


    Om trykksaken

  • Utgitt: 08.12.2020