Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Vaksinasjon reduserer risikoen for senfølger etter covid-19»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Vaksinasjon reduserer risikoen for senfølger etter covid-19

Forskningsomtale

Vaksinasjon reduserer risikoen for senfølger etter covid-19

Publisert

Vaksinasjon mot covid-19 reduserer risikoen for senfølger etter covid-19. Det viser en nylig publisert systematisk oversikt.

Vaksinasjon mot covid-19 reduserer risikoen for senfølger etter covid-19. Det viser en nylig publisert systematisk oversikt.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2023
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Himmels JPW, Brurberg KG.

Som en del av vår kontinuerlige overvåkning av forskningsaktivitet knyttet til covid-19, har vi identifisert nyere systematiske oversikter om vaksiners innvirkning på senfølger etter covid-19.

Hovedbudskap

Vi identifiserte to systematiske oversikter som gikk gjennom alle mulige relevante studier i feltet. Én av oversiktene utførte en metaanalyse for å utforske forholdet mellom vaksinasjon og senfølger etter covid-19 og viste at:

  • grunnvaksinerte hadde lavere risiko for å utvikle senfølger etter covid-19 sammenlignet med uvaksinerte
  • vaksinasjon reduserte forekomst av senfølger blant dem som vaksinerte seg etter covid-19 sykdom
  • den beskyttende effekten av vaksinasjon var muligens ganske lik blant dem over og under 60 år.

Sammenlignet med uvaksinerte var de vaksinerte mindre utsatt for kognitiv dysfunksjon/symptomer, nyresykdom, muskelsmerter og søvnforstyrrelser.

Bakgrunn

Vaksinasjon mot covid-19 kan redusere risikoen for symptomatisk og alvorlig covid-19, og dermed også redusere risikoen for sykehusinnleggelse, innleggelse på intensivavdelingen og død. Den beskyttende effekten av vaksine er vist å avta med tiden, men vaksinebeskyttelsen mot alvorlig sykdom ser ut til å vare betydelig lenger enn beskyttelsen mot mindre alvorlige sykdom og er i mindre grad påvirket av nye virusvarianter. Den beskyttende effekten av covid-19-vaksiner er også observert blant barn.

Hva er denne informasjonen basert på?

Denne informasjonen er basert på to systematiske oversikter (Gao, Notarte), hvorav én også omfattet metaanalyser (Gao). Den systematiske oversikten med metaanalyse sammenlignet risiko for senfølger etter covid-19 blant vaksinerte og uvaksinerte. Forfatterne inkluderte 18 observasjonsstudier. De fleste deltakerne kom fra USA, Storbritannia og Spania, med mer enn 100 000 deltakere fra hver av disse tre landene. Tre studier utført i India, Sveits og Saudi-Arabia omfattet mer enn 1000 deltakere hver. De resterende studiene hadde færre enn 1000 deltakere. Studiene omfattet i hovedsak deltakere som ble vaksinert med mRNA-vaksiner, som også er den mest brukte vaksinen i Norge. En del av deltakerne ble vaksinert etter at de hadde hatt SARS-CoV-2-infeksjon.

Definisjonen av senfølger etter covid-19 varierte mellom studiene. Bare én studie fulgte definisjonen publisert av WHO. De andre studiene brukte andre eller egne definisjoner. Forfatterne av oversikten brukte Newcastle Ottawa scale og en sjekkliste anbefalt av Agency for Healthcare Research and Quality for å vurdere kvaliteten til de inkluderte primærstudiene. Oversiktsforfatterne vurderte de fleste studiene til å ha lav risiko for systematiske skjevheter. Vi vurderte oversiktens kvalitet med ROBIS-verktøyet, og fant at også denne hadde lav risiko for systematiske skjevheter.

Den andre systematiske oversikten vi identifiserte om samme tematikk ble publisert noen uker tidligere enn oversikten til Gao og medarbeider, og kom til lignende konklusjoner. Oversikten til Notarte og medarbeidere baserte seg i hovedsak på de samme primærstudiene som oversikten til Gao og medarbeidere, men inkluderte noen flere pre-prints.

Om denne forskningsomtalen

Jan Himmels gjorde et søk i EPPI’s COVID-19: a living systematic map of the evidence, PubMed, og LOVE plattformen. Søket ble gjort uten tidsavgrensning og med studiedesign begrenset til «systematic reviews». Søkeordene kombinerte covid-19, vaksinering og senfølger. De inkluderte titlene/ sammendragene ble lest av én forsker. Vi vurderte metodisk kvalitet på de relevante oversiktene med ROBIS-verktøyet. Litteratursøket og omtalen er skrevet av Jan Himmels, område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet.

 

 

 

Gao P, Liu J, Liu M. Effect of COVID-19 Vaccines on Reducing the Risk of Long COVID in the Real World: A Systematic Review and Meta-Analysis. Int J Environ Res Public Health. 2022 Sep 29;19(19):12422. doi: 10.3390/ijerph191912422. PMID: 36231717; PMCID: PMC9566528.

Notarte KI, Catahay JA, Velasco JV, Pastrana A, Ver AT, Pangilinan FC, Peligro PJ, Casimiro M, Guerrero JJ, Gellaco MML, Lippi G, Henry BM, Fernández-de-Las-Peñas C. Impact of COVID-19 vaccination on the risk of developing long-COVID and on existing long-COVID symptoms: A systematic review. EClinicalMedicine. 2022 Aug 27;53:101624. doi: 10.1016/j.eclinm.2022.101624. PMID: 36051247; PMCID: PMC9417563.