Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Rapport om svangerskapsavbrot 2022»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Rapport om svangerskapsavbrot 2022

Rapport

Rapport om svangerskapsavbrot 2022

Publisert

I 2022 vart det sendt inn 13 193 begjæringar om svangerskapsavbrot og utført 11 967 svangerskapsavbrot i Noreg. Dette er 1 092 (10,0 %) fleire utførte svangerskapsavbrot enn i 2021, men på line med talet på abortar utført før covid-19 pandemien i 2019 på 11 734.

Rapport om svangerskapsavbrot 2022_Side_01.png

I 2022 vart det sendt inn 13 193 begjæringar om svangerskapsavbrot og utført 11 967 svangerskapsavbrot i Noreg. Dette er 1 092 (10,0 %) fleire utførte svangerskapsavbrot enn i 2021, men på line med talet på abortar utført før covid-19 pandemien i 2019 på 11 734.


Forfattere

Om rapporten

  • Utgitt: 03/2023
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Løkeland M (red.), Heiberg-Andersen R, Akerkar R, Berg AT, Askeland OM, Hornæs M, Halvorsen GS, Juliusson PB.
  • ISSN elektronisk: 1891-6392

Hovedbudskap

Det har vore ein jamn nedgang i aborttala sidan 2008. Om denne oppgangen vi ser tilbake til 2019 tal representerer ein endring i denne trenden eller handlar om effekten av covid-19 på aborttala, veit vi framleis ikkje.

Avbrotsraten har ein oppgang frå 9,0 i 2021 til 9,8 per 1 000 kvinner i fertil alder (15-49 år) i 2022 og er såleis tilbake til det nivået ein såg i 2019 på 9,7 per 1000 kvinner i fertil alder. Troms og Finnmark, Oslo og Nordland er dei fylka med flest svangerskapsavbrot per 1 000 kvinner; 12,6 i Troms og Finnmark, 11,3 i Oslo og 11,1 i Nordland. Vestland er det einaste fylket som har hatt ein nedgang i abortraten sin frå 8,2 til 8,1 per 1000 kvinner i alderen 15-49 år frå 2021 til 2022.  Dersom ein ser på avbrotsratene i dei store universitetsbyane så har Oslo den høgste avbrotsraten på 11,3 per 1000 kvinner. Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal hadde dei lågaste ratene for svangerskapsavbrot; med 8,1 per 1 000 kvinner i Rogaland og Vestland og 8,2 i Møre og Romsdal. Det er per i dag 4 av 11 fylke som har ein avbrotsrate på 10 eller meir per 1000 kvinner (15-49 år).

Den samtidige nedgangen i talet på fødslar per 1000 kvinner i fertil alder (15-49 år) ein såg frå 2009 fram til pandemien med covid-19 byrja i 2020 har no endra seg.