Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Nordmenns handel av sjokolade, godteri og alkoholfrie drikkevarer i utlandet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nordmenns handel av sjokolade, godteri og alkoholfrie drikkevarer i utlandet

Notat

Nordmenns handel av sjokolade, godteri og alkoholfrie drikkevarer i utlandet – Resultater fra en landsdekkende spørreundersøkelse høsten 2022

Publisert

Folkehelseinstituttet fikk FHI i oppdrag å innhente data for grensehandel og internetthandel fra utlandet av sjokolade- og sukkervarer, og alkoholfrie drikkevarer.

Forside grensehandel.jpg

Folkehelseinstituttet fikk FHI i oppdrag å innhente data for grensehandel og internetthandel fra utlandet av sjokolade- og sukkervarer, og alkoholfrie drikkevarer.


Kan lastes ned som pdf. På norsk. Sammendrag på engelsk.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2023
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Abel MH.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-346-1

Sammendrag

Grensehandel defineres som handel i utlandet på dagsturer uten overnatting. Internetthandel omfatter her nordmenns handel på nett i utenlandske nettbutikker. Målet i denne undersøkelsen var å estimere omfanget av nordmenns grensehandel og internetthandel av godteri/sjokolade og av sukkerholdig og sukkerfri brus/mineralvann, leskedrikk og energidrikk.

Kantar Public gjennomførte på oppdrag fra FHI en landsrepresentativ spørreundersøkelse blant voksne, 18 år og eldre, i oktober–november 2022. Totalt 3 097 panel-deltakere deltok i undersøkelsen. Resultatene i denne rapporten er vektet for kjønn, alder og region for å gjenspeile sammensetningen av den norske voksne befolkningen og estimere landsrepresentative tall.

Andelen av voksne som oppga å ha vært på dagstur til utlandet siste 30 dager var 16 % (95% KI: 14–17 %). Av disse hadde 61% handlet godteri/sjokolade, 42 % handlet sukret drikke og 40 % handlet sukkerfri drikke på sin siste tur, mens 26 % ikke hadde handlet noen av disse varene på siste tur. Det ble ikke observert noen kjønnsforskjell i andelen som kjøpte slike varer, men andelen var noe synkende med høyere utdanning og noe lavere i de eldste aldersgruppene. De fleste turer gikk til Sverige (84 %). Blant de som hadde vært på minst én dagstur siste 30 dager var gjennomsnittet 1,9 ganger i løpet av de siste 30 dager (95 % KI: 1,5-2,4 ganger). Fordelt på alle dagsturer til utlandet så var den gjennomsnittlige mengden varer per tur 1,6 kg sjokolade/godteri, 4,7 liter sukkerholdig drikke og 5,8 liter sukkerfri drikke.

Estimater av de totale mengdene som «grensehandles» gjøres best ved å sammenstille resultatene fra denne undersøkelsen, som måler innholdet i en gjennomsnittlig handel, med resultatene fra SSB som overvåker antallet dagsturer til utlandet gjennom hele året. Før koronapandemien (2019) var voksne nordmenn totalt på dagstur til utlandet 9,6 millioner ganger. Tall for hele 2022 vil publiseres i februar 2023 (på ssb.no) og vil gi underlag for beregning av befolkningstall.

Kun 3,2 % (95 % KI: 2,4–4,2 %) rapporterte at de hadde handlet godteri/sjokolade, sukkerholdig og sukkerfri brus/mineralvann, eller leskedrikk og energidrikk fra utenlandske nettbutikker i løpet av de tre siste månedene. Av disse hadde 56% handlet sjokolade, 45 % sukret drikke og 33 % sukkerfri drikke ved siste kjøp. Handel av slike varer var mest utbredt i de yngste aldersgruppene (8,7 % i gruppen 18–24 år), og oftere rapportert av menn enn kvinner (3,7 vs. 2,7 %). Andelen var synkende med økende utdanning. Blant de handlende var gjennomsnittlig kjøpsfrekvens 2,6 ganger (95 % KI: 1,8–3,4 ganger) i løpet av siste 3 md. For hver handel var innkjøpet i gjennomsnitt 1,6 kg sjokolade/godteri, 2,3 liter sukkerholdig drikke og 2,3 liter sukkerfri drikke. Omregnet til mengde fordelt på hele befolkningen utgjør dette cirka 0,4 kg sjokolade/godteri, cirka 0,6 liter sukkerholdig drikke og cirka 0,6 liter sukkerfri drikke per nordmann per år.