Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kvalitetsmåling av helsetjenester - Vurdering av utvalgte registerbaserte kvalitetsindikatorer for psykiske helsetjenester»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kvalitetsmåling av helsetjenester - Vurdering av utvalgte registerbaserte kvalitetsindikatorer for psykiske helsetjenester

Rapport

Kvalitetsmåling av helsetjenester - Vurdering av utvalgte registerbaserte kvalitetsindikatorer for psykiske helsetjenester

Publisert

Formålet med denne rapporten er å vurdere utvalgte registerbaserte kvalitetsindikatorer for psykisk helse som kvalitetsindikatorer for den norske helsetjenesten, med utgangspunkt i de indikatorene for mental helse som er rapportert til OECD.

Forside KVALITETSINDIKATOR Psykisk.jpg

Formålet med denne rapporten er å vurdere utvalgte registerbaserte kvalitetsindikatorer for psykisk helse som kvalitetsindikatorer for den norske helsetjenesten, med utgangspunkt i de indikatorene for mental helse som er rapportert til OECD.


Kan lastes ned som pdf. På norsk.

Om rapporten

  • Utgitt: 2023
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Hansen TM, Skyrud KD, Gjefsen HM.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-366-9

Sammendrag

Innledning

Psykiske lidelser er et betydelig folkehelseproblem, og en høy andel av befolkningen vil bruke helsetjenestene for psykiske plager eller sykdom i løpet av sin levetid. I denne rapporten undersøker vi datagrunnlaget for indikatorer som kan belyse overdødelighet blant personer med psykisk lidelse og selvmord etter bruk av psykisk helsevern for noen av de mest alvorlige diagnosene.

Metode

Vi kombinerer registerdata fra NPR, FREG og Dødsårsaksregisteret for å beregne selvmord etter innleggelse for psykiske lidelser i psykisk helsevern. Psykiske lidelser omfatter her diagnoser som schizofreni, depressiv lidelse, bipolar lidelse, tilpasningsforstyrrelser og post-traumatisk stress syndrom, og angstlidelse. Vi beregner også overdødelighet for de registrert med diagnose for schizofreni og bipolar lidelse, og alle de registrert med psykiske lidelser i vårt datamateriale, sammenlignet med den øvrige befolkningen med samme alder og kjønn.

Resultat

Indikatorene vi har utforsket her er til dels basert på relativt sjeldne hendelser selvmord og død blant de under 75 år i utvalgte pasientgrupper, og indikatorer for disse utfallene kan derfor gi ustabile resultater over tid. Resultatene viser derfor at hverken overdødelighet eller selvmord etter innleggelse er velegnete kvalitetsindikatorer på lavere nivå enn nasjonalt.

Konklusjon

Det er ikke tilstrekkelig datagrunnlag for å anbefale kvalitetsindikatorer for overdødelighet eller selvmord etter utskrivelse fra innleggelser for psykiske lidelser fordelt på regionale helseforetak eller mindre enheter. Det kan imidlertid være flere muligheter for indikatorer dersom man samler observasjoner for flere år eller aggregerer regionale helseforetak.