Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Interim Influenza Virological and Epidemiological season report prepared for the WHO Consultation on the Composition of Influenza Virus Vaccines for the Northern Hemisphere 2023/2024»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Interim Influenza Virological and Epidemiological season report prepared for the WHO Consultation on the Composition of Influenza Virus Vaccines for the Northern Hemisphere 2023/2024

Rapport

Interim Influenza Virological and Epidemiological season report prepared for the WHO Consultation on the Composition of Influenza Virus Vaccines for the Northern Hemisphere 2023/2024

Publisert

Influensautbruddet i den foregående 2021-2022-sesongen kom uvanlig sent. Utbruddet begynte å vokse seg stort først i mars, etter at smitteverntiltakene mot covid-19 ble hevet i midten av februar. Det store covid-omikronutbruddet var også i sterk nedgang på denne tiden. Influensatoppen ble nådd rundt uke 15 og var av lavt til middels omfang. Influensavirus A(H3N2) dominerte.

Influensautbruddet i den foregående 2021-2022-sesongen kom uvanlig sent. Utbruddet begynte å vokse seg stort først i mars, etter at smitteverntiltakene mot covid-19 ble hevet i midten av februar. Det store covid-omikronutbruddet var også i sterk nedgang på denne tiden. Influensatoppen ble nådd rundt uke 15 og var av lavt til middels omfang. Influensavirus A(H3N2) dominerte.


Om rapporten

 • Utgitt: 02.2023
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Hungnes O, Paulsen TH, Rohringer A, Seppälä E, Tønnessen R, Bøås H, Dahl J, Fossum E, Stålcrantz J, Klüver B, Rydland K, Aune T, Bragstad K.
 • ISBN elektronisk: 978-82-8406-360-7

Hovedbudskap

 • Influensautbruddet i den foregående 2021-2022-sesongen kom uvanlig sent. Utbruddet begynte å vokse seg stort først i mars, etter at smitteverntiltakene mot covid-19 ble hevet i midten av februar. Det store covid-omikronutbruddet var også i sterk nedgang på denne tiden. Influensatoppen ble nådd rundt uke 15 og var av lavt til middels omfang. Influensavirus A(H3N2) dominerte.
 • Seroprevalensen mot influensa A/Victoria/2570/2019(H1N1)-virus var moderat i et panel av serumprøver innsamlet i august 2022. Det var imidlertid signifikant færre som hadde beskyttende antistoff mot den nyere undervarianten A/Norway/25089/2022(H1N1), som har utgjort en stor andel av vinterens influensautbrudd. Andelen med beskyttende antistoff mot nyere influensa B/Victoria-virus var lav, særlig blant de yngste, noe som kan indikere lav befolkningsimmunitet.
 • Inneværende influensasesong startet tidlig. Terskelen for utbrudd (10 % av de testede influensapositive) ble nådd i uke 48 basert på fyrtårnprøver og uke 49 basert på alle testede i landets laboratorier. Det økte deretter raskt mot en skarp topp i uke 51/52, med et påfølgende raskt fall over nyttår. Etter dette har det stabilisert seg med en andel influensa-positive på rundt 14-15 % i den totale testingen og rundt 24 % blant fyrtårnprøvene.
 • Fram til nå har influensavirus A vært i klart flertall, men det har vært en jevn økning av influensavirus B som utgjorde 15 % i uke 4. Blant type A-virusene har det vært mest subtype H1, men her er andelen med subtype H3 økende. Alle de influensavirus B som har blitt testet for genotype har tilhørt B/Victoria/2/1987 slektslinjen.
 • Gjennom hele sesongen til nå har aldersgruppen med høyest andel influensapositive av de testede vært barn i skolealder (5–14 år). Denne gruppen har også hatt tidligere økning enn de øvrige aldersgruppene.
 • Andelen legekonsultasjoner for influensa økte gradvis fra uke 48/2022 til andelen nådde en terskel for medium influensaaktivitet i uke 51/2022. Etter en topp i uke 52/2022, sank andelen til et lavt nivå igjen i uke 2/2023 og har fortsatt å synke frem mot uke 3/2023 og deretter flatet ut.
 • Antallet sykehusinnleggelser og intensivinnleggelser med influensa begynte å øke rundt uke 46-2022, og nådde en topp i uke 52-2022. Frem t.o.m. uke 4-2023 har det foreløpig blitt rapportert om 3653 innleggelser i sykehus og 126 innleggelser i intensivavdeling. Disse tallene er betydelig høyere enn antallet rapporterte innleggelser under hele sesongen 2021-2022. Ukentlige antall influensa-assosierte dødsfall toppet seg i perioden uke 52-2022 til 2-2023, og sammenfalt med den høyeste raten av dødsfall uavhengig av årsak i Norge siden 2017.
 • Nærmere 16 % av overvåkingsprøvene innkommet til FHI har blitt helgenomsekvensert. Blant A(H1N1) virus har både A/Sydney/5/2021 (subclade 6B.1A.5a.2) og A/Norway25089/2022 (subclade 6B.1A.5a.2.1 med HA-substitusjonen P137S) sirkulert, men de siste ukene har det vært mest av A/Sydney-gruppen. Influensa A(H3N2)-virusene har alle blitt kategorisert som 3C.2a.1b.2a.2 tilhørende A/Slovenia/8720/2022 gruppen som har HA-substitusjonen R299K. Alle sekvenserte influensavirus B tilhører B/Victoria slektslinjen og den nyere genetiske gruppen representert av B/Austria/1359417/2021. Blant de sekvenserte virusene er det imidlertid flere undergrupper med ytterligere mutasjoner.
 • Vaksinasjonsdekningen i risikogrupper og blant helsepersonell gikk ned sammenlignet med fjorårssesongen, selv om dekningen blant personer over 65 år holdt seg på omtrent samme nivå som i fjor på samme tid. Vaksinasjonsdekningen blant personer over 65 år var 63 % på landsbasis. Antallet distribuerte doser gikk ned med 9 % fra sesongen 2021/22. Forbruket i programmet var omtrent 1,2 millioner doser.
 • Høypatogene fugleinfluensavirus (H5N1 og H5N5) tilhørende undergruppen 2.3.4.4b fortsatte å bli påvist hos ville fugler i Norge. Høsten 2022 var det to utbrudd av H5N1 i kommersielle fjørfebesetninger. Det ble ikke påvist smitte til mennesker og risiko for smitte til mennesker ble vurdert som svært lav.