Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hva bidrar til stabile plasseringer når barn er plassert i fosterhjem eller på institusjon»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hva bidrar til stabile plasseringer når barn er plassert i fosterhjem eller på institusjon

Forskningskartlegging

Hva bidrar til stabile plasseringer når barn er plassert i fosterhjem eller på institusjon? Systematisk litteratursøk med sortering

Publisert

Målet med denne kunnskapsoppsummeringen var å beskrive hva som finnes av forskning om faktorer ved barnet/ungdommen som påvirker stabilitet i plasse-ringer i fosterhjem eller institusjon.

Forside Stabile plasseringer.jpg

Målet med denne kunnskapsoppsummeringen var å beskrive hva som finnes av forskning om faktorer ved barnet/ungdommen som påvirker stabilitet i plasse-ringer i fosterhjem eller institusjon.


Kan lastes ned som pdf. På norsk. Hovedbudskap på engelsk.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2023
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Bergsund HB, Hestevik CH, Hval G.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-374-4

Hovedbudskap

Årlig blir opptil to tusen barn i Norge flyttet fra sitt eget hjem til en institusjon eller fosterfamilie. Ustabile plasseringer er svært uheldig pga. det blant annet medfører brudd i relasjonen til omsorgsgivere og øker sjansen for problematferd og dårligere psykisk helse hos barna.

Målet med denne kunnskapsoppsummeringen var å beskrive hva som finnes av forskning om faktorer ved barnet/ungdommen som påvirker stabilitet i plasseringer i fosterhjem eller institusjon.

Vi utførte et systematisk litteratursøk med sortering. Det er en type kunnskapsoppsummering over hva som finnes av litteratur på et spesifikt spørsmål, med inkluderte publikasjoner sortert i kategorier og presentert i lister.

Vi inkluderte 25 publikasjoner fra perioden 2015-2022 som omhandlet faktorer ved barn og unge som kan påvirke stabilitet i plasseringer:

  • 5 av de identifiserte studiene var kunnskapsoppsummeringer og 20 var primærstudier
  • 15 av de 20 primærstudiene var kvantitative, 4 var kvalitative og én var ukjent
  • De fleste studiene omhandlet fosterhjem
  • Flere studier var fra Nederland, Belgia og Spania, mens kun én var fra Norge og én fra Sverige
  • Faktorene som oftest ble omtalt i de inkluderte studiene var barnets atferd, alder, plasseringshistorikk og negative opplevelser

Vi presenterer resultatene både i foreliggende rapport og i det digitale visualiseringsverktøyet EPPI-Vis, her: https://eppi.ioe.ac.uk/eppi-vis/login/open?webdbid=360