Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Forskning om betydningen av universell utforming i fysisk miljø for personer med psykisk eller kognitiv funksjonsnedsettelse»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Forskning om betydningen av universell utforming i fysisk miljø for personer med psykisk eller kognitiv funksjonsnedsettelse

Forskningskartlegging

Forskning om betydningen av universell utforming i fysisk miljø for personer med psykisk eller kognitiv funksjonsnedsettelse: systematisk litteratursøk med sortering

Publisert

Vi fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) å utføre et systematisk litteratursøk med sortering om betydningen av universell utforming i det fysiske miljøet i offentlige bygninger for personer med psykisk eller kognitiv funksjonsnedsettelse.

Forside Universell utforming.jpg

Vi fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) å utføre et systematisk litteratursøk med sortering om betydningen av universell utforming i det fysiske miljøet i offentlige bygninger for personer med psykisk eller kognitiv funksjonsnedsettelse.


Kan lastes ned som pdf. På norsk. Engelsk hovedbudskap.

Om publikasjonen

 • Utgitt: 2023
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Smedslund G, Underland V, Berg RC.
 • ISBN elektronisk: 978-82-8406-361-4

Hovedbudskap

Personer med psykisk funksjonsnedsettelse har rett til å få det fysiske miljøet utformet på en slik måte at det legger til rette for deres likeverdige bruk.

Vi utførte en systematisk kunnskapsoppsummering av typen ‘systematisk litteratursøk med sortering’, for å identifisere litteraturoversikter om betydningen av universell utforming i det fysiske miljøet for personer med psykisk eller kognitiv funksjonsnedsettelse. Vi søkte i januar 2023 i ulike samfunnsvitenskapelige databaser etter litteraturoversikter, publisert 2012-2023. Forskere gikk gjennom identifiserte referanser og vurderte relevans i henhold til inklusjonskriteriene. De beskrev i korte trekk hver litteraturoversikt som møtte inklusjonskriteriene.

12 litteraturoversikter møtte inklusjonskriteriene:

 • Alle inkluderte studier med både menn og kvinner
 • Fire oversikter fokuserte på barn og/eller unge og tre fokuserte på voksne (fem spesifiserte el. avgrenset ikke)
 • Oversiktene tok for seg ulike typer psykiske funksjonsnedsettelser, og hyppigst studert var autismespekterforstyrrelser
 • Oversiktene tok for seg ulike typer bygg, særlig skolebygninger (n=7) og arbeidsplasser (n=5)
 • Oversiktene fokuserte hyppigst på lys og lyd/støy
 • Ni oversikter undersøkte funksjonsnivå (inkludert helse) og fire undersøkte likeverdig tilgjengelighet
 • Ingen av oversiktene fokuserte på behov og/eller ønsker mht. universell utforming

Denne kunnskapsoppsummeringen viser at det fins flere litteraturoversikter om universell utforming for personer med psykisk eller kognitiv funksjonsnedsettelse. Ingen fokuserer på personers behov og/eller ønsker, personer med fobier eller psykisk utviklingshemninger og kun et fåtall type bygg er studert i disse litteraturoversiktene.