Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Barn og unge som utøver alvorlige handlinger mot andre»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Barn og unge som utøver alvorlige handlinger mot andre

Forskningskartlegging

Barn og unge som utøver alvorlige handlinger mot andre: en hurtigoversikt

Publisert

Hensikten med denne hurtigoversikten var å kartlegge forskningen om effekter av og erfaringer med tiltak for barn og unge som utøver alvorlige handlinger mot andre.

Forside cov19 barn og unge.jpg

Hensikten med denne hurtigoversikten var å kartlegge forskningen om effekter av og erfaringer med tiltak for barn og unge som utøver alvorlige handlinger mot andre.


Kan lastes ned som pdf. På norsk. Hovedfunn på engelsk.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2023
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Johansen TB, Borge TC.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-379-9

Hovedbudskap

Barn og unge som utøver alvorlige handlinger mot andre mennesker har ofte et krevende omsorgs- og behandlingsbehov som kan være vanskelig å imøtekomme. Mange har behov for langvarige, spesialiserte tiltak.

Hensikten med denne hurtigoversikten var å kartlegge forskningen om effekter av og erfaringer med tiltak for barn og unge som utøver alvorlige handlinger mot andre. Vi skulle inkludere studier publisert de siste 10 årene, utført i Norden, Nederland eller Storbritannia. For å identifisere relevante studier søkte vi i internasjonale litteraturdatabaser og vi brukte både manuelle og maskinlæringsprosesser for å vurdere og inkludere studier opp mot inklusjonskriteriene.

Vi inkluderte 28 studier (presentert i 33 publikasjoner). De fleste studiene var fra Nederland og Storbritannia. De aller fleste studiene omhandlet effekter av et tiltak, mens seks presenterte erfaringer med tiltak. Det var ni typer tiltak: Multisystemisk terapi, institusjonsspesifikke tiltak, Aggression Replacement Therapy, Non-Violent Resistance, MultifunC, andre programmer med kognitiv eller atferdsmessig tilnærming, tverrfaglige kommunale innsatser, Treatment Foster Care Oregon og rusbehandling. Utfallene var i stor grad relatert til residivisme og alvorlige handlinger mot andre, hovedsakelig fysisk vold. Mange av tiltakene viste blandede resultater. Resultatene viste også flere barrierer for positive behandlingsutfall, bl.a. lav implementeringskvalitet og programintegritet.

Det vil være nyttig med en grundigere gjennomgang av forskningen om effekter av og erfaringer med tiltak for barn og unge som utøver alvorlige handlinger mot andre.