Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Overvåkning av seksuelt overførbare infeksjoner. Årsrapport 2021»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Overvåkning av seksuelt overførbare infeksjoner. Årsrapport 2021

Rapport

Overvåkning av seksuelt overførbare infeksjoner. Årsrapport 2021

Publisert

Denne årsrapporten beskriver forekomsten av meldingspliktige seksuelt overførbare infeksjoner og blodbårne hepatitter som er rapportert til Folkehelseinstituttet i 2021.

SOI-årsrapport 2021.jpg

Denne årsrapporten beskriver forekomsten av meldingspliktige seksuelt overførbare infeksjoner og blodbårne hepatitter som er rapportert til Folkehelseinstituttet i 2021.


Om rapporten

 • Utgitt: 2022
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Caugant, DA, Kløvstad, H, Nilsen, Ø, Olsen, AO .
 • ISSN elektronisk: 2387-3450

Sammendrag

 • Trenden med nedgang i meldte hivtilfeller fortsetter, og vi ser nå det laveste antall påviste tilfeller på mer enn 20 år. De medikamentelle forebyggingsstrategiene antas å være de viktigste årsaker til nedgangen, men koronatiltakene medreiserestriksjoner, nedstengning av uteliv og sosial distansering har trolig bidratt til ytterligere nedgang etter 2019. Av de 102 hivtilfellene meldt i 2021 var det 64
  (62 %) menn og 38 kvinner. 67 av tilfellene var blant innvandrere smittet før ankomst Norge. Det er fortsatt stabil, lav hivforekomst blant personer som tar stoff med sprøyter, blant norskfødte kvinner og blant ungdom. Mest utsatt for hivsmitte er fortsatt menn som har sex med menn (msm) og heteroseksuelle menn på reise i utlandet, særlig til Sørøst-Asia. Totalt er det meldt 6880 hivpositive i Norge siden 1985, 4 649 menn og 2 231 kvinner, og det lever om lag 4 500 med diagnosen i Norge i dag.
 • Den kraftige nedgangen i meldte gonorétilfeller de to siste årene er trolig et resultat av koronatiltakene som ble iverksatt i 2020. I 2021 ble det meldt 555 gonorétilfeller i Norge mot 1045 i 2020 og 1704 tilfeller i 2019. Nedgangen kommer både blant msm og blant heteroseksuelt smittede menn og kvinner. Det blir nå viktig å overvåke den videre utviklingen når samfunnet har åpnet opp. Av alle tilfellene er 52 % bosatt i Oslo og 56 % er født i Norge. Blant msm forekommer en høy andel av tilfellene blant innvandrere bosatt i Norge.
 • Etter en markant økning av syfilis i 2020 (noe overraskende i lys av koronarestriksjonene) ble det observert en betydelig nedgang i meldte syfilistilfeller både blant msm og heteroseksuelt smittede i 2021. Det ble meldt 163 tilfeller i 2021 mot 287 tilfeller i 2020. De 163 tilfellene fordeler seg på 159 menn og fire kvinner. 56 % av de smittede er født i Norge. Fortsatt smittes de fleste msm ved tilfeldig sex i Oslo. Spesielt er msm med innvandrerbakgrunn og hivpositive utsatt for syfilissmitte.
 • I 2021 ble det meldt 23 447 tilfeller av klamydiainfeksjoner i Norge, 435 per 100 000 innbyggere. Etter en stigende trend i årene før pandemien, var det en nedgang i 2020 (25 444 meldte tilfeller) som trolig knyttes til koronatiltakene. Nedgangen har fortsatt i 2021. Antall testede i 2021 var 390 692 for hele landet. Det viser at testaktiviteten er tilbake til samme nivå som før pandemien. Det er fortsatt flest meldte tilfeller i aldersgruppene under 25 år. Det er derfor viktig å målrette prøvetakingen til grupper med høyest risiko for smitte.
 • Lymfogranuloma venerum (LGV) er en seksuelt overførbar infeksjon som skyldes smitte med spesielle serotyper av klamydiabakterien. Det ble i 2021 meldt 10 tilfeller av LGV i Norge mot 14 tilfeller i 2020. Alle tilfellene ses blant godt voksne msm, hvorav de fleste er smittet i Oslo og mange har innvandrerbakgrunn.