Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Overdosevarslingssystemer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Overdosevarslingssystemer

Metodevurdering

Overdosevarslingssystemer: en forenklet metodevurdering - kartlegging

Publisert

Vi utførte en forenklet metodevurdering over forskning om varslingssystemer for økt overdosefare.

Forside overdosevarsling.jpg

Vi utførte en forenklet metodevurdering over forskning om varslingssystemer for økt overdosefare.


Kan lastes ned som pdf. På norsk. Hovedbudskap på engelsk.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2022
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Muller AE, Borge TC.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-300-3
Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Helsedirektoratet ønsker å vurdere muligheten for å etablere et nasjonalt overdosevarslingssystem (OVS) for å kunne varsle brukere om økt overdosefare. OVS som system forstås her som et sett med sammenhengende elementer som fungerer som en helhet, der hensikten er tidlig oppdagelse av økt overdoserisiko og rask varsling til de som står i fare for overdoser.

Vi utførte en forenklet metodevurdering over forskning om varslingssystemer for økt overdosefare. Mål 1 var å kartlegge eksisterende forskning om effekten av et OVS (antall brukere nådd, antall overdoser, varslingshurtighet). Mål 2 var å kartlegge eksisterende forskning som kunne belyse brukeres erfaringer med slike systemer. Et omfattende litteratursøk identifiserte 4493 referanser. Til slutt inkluderte vi 11 studier som oppfylte inklusjonskriteriene. Hovedfunnene:

  • OVS’ene beskrevet i studiene var heterogene. Ingen ble omtalt eksplisitt som et OVS. Systemene kombinerte eksisterende eller nye overvåkingssystemer med eksisterende skadereduksjonstjenester, eller tilføyde en kommunikasjonsdel til eksisterende overvåkingssystemer. Kommunikasjonen var først og fremst rettet mot skadereduksjonsgrupper, ikke direkte til brukere. 
  • Effekt av OVS kunne i stor grad ikke estimeres på tvers av studier, fordi det var umulig å skille effekt av OVS fra effekt av eksisterende overdoseforebyg-gende tiltak.
  • Brukerne uttrykte preferanser mht. språkbruk og innhold (fakta og tall), hvor varslinger burde kom-me fra (brukere og skadereduksjonsgrupper) og prinsippene bak dem (medfølelse og aksept).