Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Influensasesongen i Norge 2021-2022»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Influensasesongen i Norge 2021-2022

Rapport

Influensasesongen i Norge 2021-2022

Publisert

I samsvar med at det har vært svært lite influensa de siste sesongene, var også forekomsten av beskyttende antistoff mot aktuelle influensavirus lavere i august 2021 enn i tidligere år.

Influensa årsrapport.PNG

I samsvar med at det har vært svært lite influensa de siste sesongene, var også forekomsten av beskyttende antistoff mot aktuelle influensavirus lavere i august 2021 enn i tidligere år.


Om rapporten

 • Utgitt: 2022
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Bragstad K, Paulsen TH, Seppälä EM, Tønnessen R, Klüwer B, Rydland K, Moen L, Rohringer A, Aune T, Hungnes O.
 • ISBN elektronisk: 978-82-8406-328-7

Hovedbudskap

 • Influensautbruddet i Norge uteble i den foregående 2020-2021 sesongen.
 • I samsvar med at det hadde vært svært lite influensa de siste sesongene, var også forekomsten av beskyttende antistoff mot aktuelle influensavirus lavere i august 2021 enn i tidligere år. Dette tydet på at den uvaksinerte del av befolkningen var mer mottakelig for fremtidige influensautbrudd.
 • Det var rekordhøy oppslutning om vaksinasjonsprogrammet. Det ble sendt ut omtrent 1,4 millioner doser til bruk for målgruppene, men med en meldt kassasjon på omtrent 150.000 doser. Vaksinasjonsdekningen blant personer over 65 år var ifølge SYSVAK på 63 prosent på landsbasis. Estimert antall brukte doser totalt (både program og vanlig salg) var 27 % høyere enn i sesongen 2020/21.
 • Høsten og forvinteren 2021/2022 ble det påvist en liten økning, primært influensa A(H3N2), uten at det utviklet seg til noe utbrudd av betydning. Først i begynnelsen av mars 2022 kom det en klar økning. Antall og andel influensapositive prøver kulminerte i en middelstor topp like før påske, i uke 14 (21 %). Deretter var det fallende forekomst inntil det var nede rundt 1% av de testede tidlig i juni, en andel som har holdt seg gjennom sommeren.
 • Nivået av influensalignende sykdom økte medio mars 2022. Influensautbruddet krysset utbruddsterskelen i uke 13 og lå på lavt nivå i fem uker før nivået returnerte til svært lavt. Det er usikkerhet knyttet til hvor godt ILI-indikatoren måler influensaaktiviteten som følge av endringer i diagnosepraksis i primærhelsetjenesten i kjølvannet av covid-19-pandemien.
 • Trendene i antall innleggelser i sykehus og intensivavdeling med influensa har gjenspeilet trenden i influensapåvisninger, med en topp rundt uke 14-16. Mellom uke 2021-40 og 2022-39 var det rapportert om totalt 2 663 innleggelser i sykehus og 63 innleggelser i intensivavdeling. FHI er varslet om syv utbrudd av influensa i helseinstitusjoner denne sesongen.
 • I alt er det denne sesongen laboratoriepåvist 14 846 influensatilfeller, etter at 600 309 personer er testet (over tre ganger normalen). I perioden desember 2021-februar 2022 lå antallet testede rekordhøyt, i stor grad fordi influensatest også ble gjort på prøver for covid-19 screening eller bekreftelse, dvs. for det meste uten klinisk mistanke om influensa. Etter at testing for covid-19 ble trappet og testing på klinisk indikasjon ble startet igjen har det ukentlige antallet influensatester returnert til nivå som var vanlig før pandemien.
 • Blant 14 706 influensa A-påvisninger er 2759 virus subtypet som A(H3) og 217 som A(H1). Av de 115 registrerte influensa B-påvisninger er 29 bekreftet ved det nasjonale influensasenteret som genotype B/Victoria mens ingen har vært B/Yamagata.
 • Influensa A(H3N2)-virus, som dominerte hele denne sesongen, tilhørte den genetiske gruppen 3C.2a1b.2a.2. De fleste av disse hadde antigen drift-mutasjonen H156S i HA-proteinet. Disse virusene samsvarer godt med H3N2-komponenten i kommende sesongs influensavaksine, A/Darwin/6/2021.
 • Gjennom sommeren og tidlig høst er det dukket opp H1N1 virus med en rekke mutasjoner som fører til antigen drift og det ventes lavere immunitet mot disse H1N1 virusene.
 • Det er ikke funnet influensavirus med resistensmutasjoner mot neuraminidasehemmere eller adamantaner. Det ble imidlertid funnet ett enkelt virus med mutasjon i PA-proteinet som gir resistens mot baloxavir. Tilfellet er det første påviste tilfellet av baloxavir i Norge. Tilfellet var ikke behandlingsrelatert.