Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Forskning om tiltak for å redusere sykefravær i arbeidslivet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Forskning om tiltak for å redusere sykefravær i arbeidslivet

Forskningskartlegging

Forskning om tiltak for å redusere sykefravær i arbeidslivet: et forskningskart (oppdatering)

Publisert

Folkehelseinstituttet fikk i september 2021 i oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) å utarbeide et forskningskart over forskning om arbeidsrettede tiltak for sykemeldte.

Forside TILTAK SYKEFRAVÆR.jpg

Folkehelseinstituttet fikk i september 2021 i oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) å utarbeide et forskningskart over forskning om arbeidsrettede tiltak for sykemeldte.


Kan lastes ned som pdf. På norsk. Hovedbudskap på engelsk.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2022
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Jacobsen Jardim PS, Nygård HT, Muller AE, Harboe I, Holte HH.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-318-8

Hovedbudskap

I 2021 publiserte Folkehelseinstituttet et forskningskart om tiltak for å redusere sykefravær i arbeidslivet.
NAV ønsker nå et forskningskart med bredere inklusjonskriterier for å få et større overblikk over forskningen på feltet.

Vi identifiserte 12 131 referanser via systematiske litteratursøk, vurderte hver og én opp mot inklusjonskriteriene, og kodet de inkluderte publikasjonene. Vi fant 531 publikasjoner som omhandlet tiltak, virkemidler eller tilnærminger for å redusere sykefravær hos personer i et aktivt arbeidsforhold, som er sykmeldte. Av disse inkluderte vi 346 publikasjoner i forskningskartet og 185 publikasjoner plasserte vi i vedlegg. 

  • Den hyppigste diagnosen hos sykmeldte var muskel- og skjelettplager (34 % av 346 studier)
  • 22 % av studiene var fra Norge
  • Halvparten av tiltakene ble kategorisert som tiltakskjede eller tverrfaglig tiltak (46 % av 346 studier)
  • Av tiltakene med kun én komponent var psykologisk oppfølging det mest brukte (11 % av 346 studier)
  • Den hyppigst rapporterte aktøren var ‘minst to profesjoner/ tverrfaglig tiltak’ (30 % av 346 studier), etterfulgt av ‘tiltaksleverandør’ (23 % av 346 studier).

Vi fant at det fins mye forskning om tiltak for å redusere sykefravær hos personer i et aktivt arbeidsforhold, inkludert mange studier fra Norge. Kartleggingen, inkludert vedleggene, kan brukes som et grunnlag for å planlegge og utarbeide systematiske oversikter om mer avgrensede problemstillinger, samt igangsetting av nye primærstudier.