Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ambulansers responstid - regulering og rapportering i ti land»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ambulansers responstid - regulering og rapportering i ti land

Rapport

Ambulansers responstid - regulering og rapportering i ti land

Publisert

Folkehelseinstituttet har undersøkt hvordan ambulansetjenestene styres og om responstid rapporteres i andre land. Oppdraget er avgrenset til å se på andre nordiske land, samt Australia, Canada, England, Italia, Nederland, New Zealand og USA.

Forside respons ambulanse.jpg

Folkehelseinstituttet har undersøkt hvordan ambulansetjenestene styres og om responstid rapporteres i andre land. Oppdraget er avgrenset til å se på andre nordiske land, samt Australia, Canada, England, Italia, Nederland, New Zealand og USA.


Kan lastes ned som pdf. På norsk.

Om rapporten

  • Utgitt: 2022
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Saunes IS, Kristoffersen DT.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-301-0

Hovedbudskap

Rask tilgang på god helsehjelp ved akutt sykdom og skade er viktig for folks trygghet. Kort responstid for ambulansetjenester regnes også som en effektiv strategi for å redusere den globale sykdomsbyrden. I forbindelse med at Stortinget har bedt regjeringen forskriftsfeste responstider for ambulansetjenesten har vi samlet informasjon om regulering og rapportering av ambulansers responstid i ti land utenom Norge.

Det er vanskelig å finne informasjon som vurderer erfaringer med forskriftsfesting/regulering av ambulansers responstid i de ulike landene.

Det er stor variasjon i grad av regulering i de ti landene. Seks av landene har regulert ambulansers responstid. I tre av landene inngår også besvaring av nødanrop i ambulansers responstid.  Nesten alle landene har nasjonale rapporteringer av responstid som publiseres offentlig.

Kunnskapsbehovet om akuttmedisinske tjenester er stort, særlig når det gjelder aspekter som samhandling på tvers av sektorer og mellom de prehospitale tjenester og helsetjenesten ellers. 

Sammendrag

Denne rapporten har kartlagt regulering og måling av responstid i ti land. Arbeidet er et oppdrag fra Helsedirektoratet, og inngår i et utredningsarbeid om forskriftsfesting av ambulansers responstid. Formålet er først og fremst å identifisere land som har regulert responstid for ambulansetjenesten, og undersøke om reguleringen omfattet andre deler av de prehospitale akuttmedisinske tjenester. Begrunnelser for innføring og erfaringer med forskriftsfesting skulle også inkluderes.

Vi har samlet og satt sammen informasjon om regulering og rapportering av ambulansers responstid i ti land. Hovedfunnene er sammenfattet i tabellen under. Vi fant at seks av de ti landene har på ulikt vis regulert ambulansers responstid, tre av landene har valgt å inkludere alarmsentralenes tidsbruk i rapportering av ambulansers responstid. Et sentralt spørsmål er hvilken betydning responstid har for behandling/overlevelse. Oppdraget blir svart ut i en separat rapport som inkluderer analyser fra norske helseregistre.  

Regulering og rapportering av ambulansers responstid

 

Nasjonal regulering av responstid

Nasjonal rapportering responstid definisjon

Rapporteringsmål for hasteoppdrag

Norge

Nei

Fra anrop til AMK-sentral

til ambulanse er på hendelsessted

Median tid på kommunenivå

90 persentil responstid regionalt nivå

Danmark

Ja, beredskapsplan med tidskrav

fastsettes regionalt

Fra AMK gir oppdrag

til ambulanse er på hendelsessted

Gjennomsnitt,

Andel innen hhv 10 minutt  og 15 min

Finland

Ja, beredskapsplan med risiko og tidskrav fastsettes regionalt

N/A

N/A

Sverige

Nei, evt regulering skjer regionalt

Fra anrop til AMK-sentral

til ambulanse er på hendelsessted

Mediantid (50 persentil), 

Andel innen hhv 10, 20 og 30 min

Australia

Ja

Fra AMK gir oppdrag til ambulanse,

til ambulanse er på hendelsessted

Mediantid,

90 persentil responstid

Canada

(British

Columbia)

Nei, evt regulering skjer regionalt

Fra AMK gir oppdrag til ambulanse,

til ambulanse er på hendelsessted

Andel under 8:59

(andel <9 min).

England

Ja, som forventet responstid (ikke standard)

 

Fra AMK gir oppdrag til ambulanse,

til ambulanse er på hendelsessted

Gjennomsnitt

90 persentil responstid

Italia

Nei, evt regionalt

N/A

N/A

Nederland

Ja, forventet responstid

Fra anrop til AMK-sentral

til ambulanse er på hendelsessted

Mediantid

Andel innen 15 min

Andel ankomst sykehus innen 45 min

New

Zealand

Ja, regionalt

kontraktsfestet med leverandør

Fra anrop til AMK-sentral

til ambulanse er på hendelsessted

Mediantid og 90 persentil responstid

USA

Trafikkulykker

Nei

Fra ambulanse kjører ut til den er på hendelsessted

Gjennomsnitt,

Andel pr minutt inntil 1 time.