Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Alvorlige utmattelsestilstander og sensorisk deprivasjon»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Alvorlige utmattelsestilstander og sensorisk deprivasjon

Forskningskartlegging

Alvorlige utmattelsestilstander og sensorisk deprivasjon - Litteratursøk

Publisert Oppdatert

Område for helsetjenester har med utgangspunkt i et internt oppdrag utført et søk for å undersøke om det finnes forskning som svarer på om pasienter med svært alvorlige utmattelsestilstander har nytte av skjerming mot sensoriske stimuli.

Område for helsetjenester har med utgangspunkt i et internt oppdrag utført et søk for å undersøke om det finnes forskning som svarer på om pasienter med svært alvorlige utmattelsestilstander har nytte av skjerming mot sensoriske stimuli.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2022
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Brurberg KG, Himmels JPW.

Søket ble utformet ved å kombinere søketermer for populasjon (alvorlige utmattelsestilstander) og intervensjon (sensorisk deprivasjon via ulike skjermingstiltak). Søket ble gjennomført i MEDLINE, PsycINFO, Cochrane Library og Epistemonikos. Fullstendig søkestrategi er gjengitt som vedlegg (under).

Litteratursøket resulterte i 283 treff etter at dubletter var ekskludert. To forskere gjennomgikk alle søketreffene uavhengig av hverandre. Forskerne var enige om at ingen studier innfridde inklusjonskriteriene. Det er alltid en risiko for at det finnes relevante studier som ikke ble fanget opp i litteratursøket, men resultatene tyder på at det per i dag er mangel på forskningsbasert kunnskap om effekten av kortsiktig eller langvarig sensorisk deprivasjon i den aktuelle pasientgruppen. Når nye behandlingsmåter tas i bruk er det på generelt grunnlag viktig å samle kunnskap for å sikre at metodene har tilsiktet effekt.   

 

Vedlegg: Søkestrategi

Databaser søkt: MEDLINE, PsycINFO, Cochrane Library og Epistemonikos

Søketreff totalt 302
Søketreff totalt uten dubletter: 283

 

MEDLINE, PsycINFO

Søketreff: 198

#

Searches

Results

1

Fatigue/

44516

2

fatigue.mp.

163695

3

(cfs* or cfs?me or me?cfs or myalgic encephal* or ((post or after or long* or chronic* or following) adj2 (covid* or corona))).mp.

31615

4

(exhaustion or exhausted or exertion or PEM or PEMS or malaise or tiredness*).mp.

138338

5

or/1-4

311554

6

Sensory Deprivation/

7174

7

((sensory or sense or senses) adj3 (deprivation or deprived)).mp.

10140

8

perceptual isolation.mp.

105

9

(blindfold* or earmuff* or headphone*).tw.

5384

10

restricted environmental stimul*.tw.

141

11

((isolate* adj3 sens*) or dark* room* or dark* retreat*).tw.

10120

12

((Visual* or eye* or vision or noise* or sound* or auditory or hearing or light or multisensory or somatosensory) adj3 (deprivation* or deprived)).tw.

6011

13

(isolat* room* or room isolat* or silent room* or silent ward or (silence adj2 room*)).tw.

873

14

(floatation or float* therap* or float* tank*).tw.

687

15

or/6-14

30712

16

5 and 15

253

17

remove duplicates from 16

218

18

animal/ not human/

5022897

19

17 not 18

201

20

(mice or mouse or rat or rats).ti.

1538406

21

19 not 20

198

 

 

 

Cochrane Library

Søketreff: CENTRAL 63, systematic reviews 2

#1           MeSH descriptor: [Fatigue] explode all trees

#2           MeSH descriptor: [Fatigue Syndrome, Chronic] explode all trees

#3           fatigue

#4           (cfs* or cfsme or cfs?me or mecfs or me?cfs or (myalgic next encephal*) or ((post or after or long* or chronic* or following) near/3 (covid* or corona)))

#5           (exhaustion or exhausted or exertion or PEM or PEMS or malaise or tiredness*)

#6           #1 or #2 or #3 or #4  or #5

#7           MeSH descriptor: [Sensory Deprivation] explode all trees

#8           ((sensory or sense or senses) near/3 (deprivation or deprived))

#9           "perceptual isolation"

#10        (blindfold* OR earmuff* or headphone*)

#11        restricted next environmental next stimul*

#12        ((isolate* NEAR/3 sens*) OR (dark* NEXT room*) OR (dark* NEXT retreat*))

#13        ((Visual* OR eye* OR vision OR noise* OR sound* OR auditory OR hearing OR light OR "multi-sensory" OR multisensory or somatosensory) NEAR/3 (deprivation* OR depriv*))

#14        isolat* next room*) or (room* next isolat* or (silent next room* or silent next ward* or (silence near/2 room*))

#15        (floatation or (float* next therap*) or (float* next tank*))

#16        #7 or #8 or #9 or #10 or #11 or #12 or #13 or #14 or #15

#17        #6 and #16

 

Epistemonikos

Søketreff: systematic review 2, primary studies 37

Title/abstract: fatigue or exhaustion or exhausted or exertion or PEM or PEMS or malaise or tiredness* or cfs* or myalgic encephal* or ((post or after or long* or chronic* or following) and (covid* or corona))

AND

Title/abstract: "Sensory Deprivation" or ((sensory or sense or senses) and (deprivation or deprived)) or blindfold* or earmuff* or headphone* or ((Visual* or eye* or vision or noise* or sound* or auditory or hearing or light or multisensory or somatosensory) and (deprivation* or deprived)) or floatation or float* therap* or float* tank*