Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Adverse health effects of electronic cigarette use: an umbrella review and toxicological evaluation»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Adverse health effects of electronic cigarette use: an umbrella review and toxicological evaluation

Rapport

Adverse health effects of electronic cigarette use: an umbrella review and toxicological evaluation

Publisert

Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet oppsummert kunnskapsoversikter (paraplyoversikt) om mulige skadelige helseeffekter ved bruk av e-sigaretter.

Forside kunnskapsoppsummering_e-sigaretter_2022.jpg

Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet oppsummert kunnskapsoversikter (paraplyoversikt) om mulige skadelige helseeffekter ved bruk av e-sigaretter.


Om rapporten

  • Utgitt: 2022
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Becher R, Valen H, Vist GE [et al.].
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-296-9

Hovedbudskap

Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet oppsummert kunnskapsoversikter (paraplyoversikt) om mulige skadelige helseeffekter ved bruk av e-sigaretter.

Vi gjorde et systematisk litteratursøk og identifiserte og inkluderte systematiske oversikter som beskriver kunnskapen om innholdet i e-sigarettvæsker og aerosoler, helseeffekter hos mennesker og dyr, samt relevante funn i in vitro studier. For systematiske oversikter som ikke hadde evaluert kvaliteten på resultatene for longitudinelle studier på mennesker, brukte vi GRADE-systemet for å indikere vår tillit til effektestimatene.

Vi oppsummerte funnene fra de inkluderte systematiske oversiktene i paraplyoversikten. I diskusjonen gjorde vi en toksikologisk evaluering av sykdommer og uønskede effekter identifisert i paraplygjennomgangen. I denne evalueringen inngikk i tillegg til studiene identifisert i de systematiske oversiktene også kunnskap fra andre relevante vitenskapelige rapporter og studier for å belyse sammenhenger mellom bruk av e-sigaretter og de skadelige helseeffektene som beskrives. De viktigste helseskadelige effektene ved bruk av e-sigaretter skyldes eksponering for stoffer gjennom innånding av e-sigarettaerosol dannet fra e-sigarettvæsken. Sammensetningen av aerosolen kan variere med blant annet type e-sigarett, stoffer som utløses fra oppvarmingsenheten, temperatur under aerosoldannelsen samt forskjeller i e-væskeinnhold.

E-sigaretter bør ikke betraktes som en enhetlig produktgruppe. E-sigaretter ble introdusert på markedet uten at det forelå tilstrekkelige toksikologiske studier (bla. dyrestudier og in vitro studier) som kunne bidra til å avklare et helseskadelig potensial ved bruk av e-sigaretter. Det er få gode langtidsstudier av e-sigarettbruk og sykdom hos mennesker og det trengs bedre eksponeringskarakterisering og lengre oppfølgingstid.

Basert på vår systematiske litteraturgjennomgang og den toksikologiske vurderingen konkluderer vi med at bruk av e-sigaretter medfører økt risiko for skadelige helseeffekter. Den relative risikoen for de skadelige helseeffektene som kan tilskrives bruk av e-sigaretter er usikker.