Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Vurdering av risiko for smitte til mennesker med høypatogen fugleinfluensa A(H5N1) i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Vurdering av risiko for smitte til mennesker med høypatogen fugleinfluensa A(H5N1) i Norge

Notat

Vurdering av risiko for smitte til mennesker med høypatogen fugleinfluensa A(H5N1) i Norge

Publisert

Et utbrudd av høypatogen fugleinfluensa A(H5N1) ble bekreftet på en gård med verpehøns i Klepp kommune i Rogaland 11. november 2021. Påvisningen ble gjort i en besetning med 7500 verpehøns etter at det var observert høy dødelighet i flokken i løpet av få dager. Dette er det første utbruddet av høypatogen fugleinfluensa i kommersielt fjørfehold i Norge. Viruset ble også påvist hos verpehøns på nabogården en knapp uke senere, og hos ville andefugler i samme område, samt hos en knoppsvane på Ringerike. Folkehelseinstituttet vurderer her risiko for smitte med dette viruset til mennesker.

fugleinfluensa---Honer-2.jpg

Et utbrudd av høypatogen fugleinfluensa A(H5N1) ble bekreftet på en gård med verpehøns i Klepp kommune i Rogaland 11. november 2021. Påvisningen ble gjort i en besetning med 7500 verpehøns etter at det var observert høy dødelighet i flokken i løpet av få dager. Dette er det første utbruddet av høypatogen fugleinfluensa i kommersielt fjørfehold i Norge. Viruset ble også påvist hos verpehøns på nabogården en knapp uke senere, og hos ville andefugler i samme område, samt hos en knoppsvane på Ringerike. Folkehelseinstituttet vurderer her risiko for smitte med dette viruset til mennesker.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2021
  • Av: Folkehelseinstituttet

Hovedfunn

  • Det er så langt ikke påvist smitte til mennesker med A(H5N1)-viruset som har forårsaket utbrudd hos fugl i Norge og Europa høsten 2021.
  • Analyse av helgenomsekvenser fra utbruddsviruset hos høns bekrefter at det høypatogene A(H5N1)-viruset tilhører den genetiske undergruppen 2.3.4.4b. Viruset er en ny genotype A(H5N1)-virus som viser størst likhet med virus fra fugl i Russland, og det er også nært beslektet med A(H5N1)-virus som har gitt utbrudd hos fjørfe i Europa høsten 2021. Det er ikke funnet holdepunkter for at viruset er mer smittsomt eller sykdomsfremkallende hos mennesker enn de andre virusene vi har sett hos fugl i Europa de siste årene.
  • Hemagglutinin (HA)-genet til A(H5N1)-viruset er beslektet med HA-genet som finnes i andre H5-virus innenfor undergruppe 2.3.4.4b f.eks. A(H5N8) og A(H5N6) som også har sirkulert blant fugl i Europa i 2020-2021. Noen av disse virusene har i sjeldne tilfeller forårsaket sykdom hos pattedyr (sel, rev), og milde eller asymptomatiske infeksjoner hos mennesker. Viruset er annerledes enn det asiatiske høypatogene A(H5N1)-viruset hos fugl som oftest tidligere har gitt alvorlig sykdom hos mennesker. HA-genet er likevel beslektet med HA-genet til A(H5N6)-virus som nylig har gitt alvorlig sykdom hos mennesker i Kina, men virusets øvrige gener er forskjellige fra disse A(H5N6)-virusene.
  • Folkehelseinstituttet vurderer smitterisiko for mennesker med høypatogen fugleinfluensa A(H5N1) som er påvist hos fjørfe og villfugl i Norge høsten 2021 som svært lav. For personer med nær kontakt med mistenkt eller bekreftet smittet fjørfe uten bruk av beskyttelsesutstyr vurderes risiko som lav. Risiko kan reduseres til svært lav ved riktig bruk av beskyttelsesutstyr.
  • Det store genetiske mangfoldet blant influensavirus som sirkulerer hos ville fugler, virusets evne til å endre seg, og begrenset kunnskap om det nylig introduserte A(H5N1-) viruset, gjør at det er en middels usikkerhet i vurderingene.
  • Det er viktig å følge med på endringer i A(H5N1)-viruset som kan medføre økt smitteevne til mennesker.
  • God biosikkerhet i kommersielle fjørfebesetninger i områder med utbrudd er viktig for å forebygge smitte til nye besetninger, andre dyr og mennesker.