Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Trafikkulykker og alkohol i Malawi»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Trafikkulykker og alkohol i Malawi

Notat

Trafikkulykker og alkohol i Malawi

Publisert

Dette er resultater fra en avsluttet undersøkelse om alkoholbruk blant pasienter skadet i trafikkulykker i Malawi. Undersøkelsen er gjort av Folkehelseinstituttet, Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus og Diakonhjemmet sykehus, i samarbeid med Malawis største sykehus Kamuzu Central Hospital.

Forside Trafikkulykker og alkohol i Malawi 2021 .jpg

Dette er resultater fra en avsluttet undersøkelse om alkoholbruk blant pasienter skadet i trafikkulykker i Malawi. Undersøkelsen er gjort av Folkehelseinstituttet, Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus og Diakonhjemmet sykehus, i samarbeid med Malawis største sykehus Kamuzu Central Hospital.


Kan lastes ned som pdf. På norsk.

Om publikasjonen

  • Utgitt: Mars 2021
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Christophersen AS, Wyller EH, Sundet M, Bogstrand ST, Gjerde H.

Oppsummering

Målet med studien var å undersøke omfang av alkoholpåvirkning blant trafikanter som ble skadet i trafikkulykker i Malawis hovedstad Lilongwe og å registrere ulykkeomstendigheter. Dette er den første studien som har samlet inn slik data. Et langsiktig mål er å bidra til å realisere bærekraftsmål 3.6, å halvere antall dødsfall og skader i verden forårsaket av trafikkulykker.

I en tre-måneders periode i 2019 ble pasienter skadd i trafikkulykker og innlagt ved akuttmottaket på Kamuzu Central Hospital spurt om å delta i denne studien, som var frivillig og anonym. Totalt deltok 1251 pasienter i studien, og 25 % testet positivt på alkohol, eller rapportert alkoholbruk før ulykken. Det ble oftest påvist alkohol hos menn og hos pasienter skadet i ulykker på kvelden og natten. Blant skadde syklister hadde 19 % brukt alkohol, blant førere av busser og lastebiler 21 %, blant motorsyklister og bilførere 24 %, og blant skadde fotgjengere 42 %. Ved tilbakeberegning fant vi at ca. 15 % av de skadde motorførerne hadde alkohol i blodet over straffegrensen på 0,8 promille på ulykkestidspunktet.

Andelen av trafikkskadde pasienter med alkohol som medvirkende årsak var høyere enn forventet. Dataene fra studien kan brukes av myndighetene i Malawi til forebyggende arbeid for trafikksikkerhet og til å utarbeide kunnskapsbaserte politiske prioriteringer. Flere konkrete tiltak foreslås for å redusere antallet skader.