Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Smitterisiko og konsekvenser av covid-19 blant personer med innvandrerbakgrunn»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Smitterisiko og konsekvenser av covid-19 blant personer med innvandrerbakgrunn

Systematisk oversikt

Smitterisiko og konsekvenser av covid-19 blant personer med innvandrerbakgrunn: en hurtigoversikt

Publisert

Denne hurtigoppsummeringen er utarbeidet på oppdrag fra Integreringsavdelingen i Kunnskapsdepartementet.

NOTAT Forside smitterisiko innvandrere KD.jpg

Denne hurtigoppsummeringen er utarbeidet på oppdrag fra Integreringsavdelingen i Kunnskapsdepartementet.


Kan lastes ned som pdf. På norsk. Hovedbudskap på engelsk.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2021
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Brurberg KG, Himmels JPW.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-212-9

Hovedbudskap

Denne hurtigoppsummeringen er utarbeidet på oppdrag fra Integreringsavdelingen i Kunnskapsdepartementet. Hurtigoppsummeringen er basert på et søk etter systematiske oversikter i Epistemonikos’ L∙OVE database samt en formidling av relevante resultatet fra eksisterende systematiske oversikter. På grunn av korte tidsfrister har vi ikke gjennomført søk etter enkeltstudier, og vi har ikke gjort egne vurderinger av kvaliteten på dokumentasjonen. Vi har inkludert og formidlet resultater fra sju ulike kunnskapsoversikter, hvorav tre tidligere er publisert av Folkehelseinstituttet. I denne hurtigoversikten har vi forsøkt å se resultatene i de ulike oversiktene i sammenheng.

En oversikt av Vist og medarbeidere konkluderte, basert på norske tall, at smitterisiko trolig er høyere blant personer som er født utenfor Norge enn blant personer født i Norge. For alvorlig sykdom og død er dokumentasjonen mer usikker, men også for disse utfallene er risikoen muligens høyere blant personer med innvandrerbakgrunn enn blant personer født i Norge. Økt risiko for smitte og død etter covid-19 kan ikke alene forklares av økt forekomst av andre medisinske risikofaktorer blant personer med innvandrerbakgrunn. Mønsteret med at personer med innvandrerbakgrunn er mer utsatt for smitte, alvorlig sykdom etter covid-19 går igjen i flere land, og den gjør seg gjeldende på tvers av mange opprinnelsesland.

Internasjonal forskning kan tyde på at mange strukturelle faktorer bidrar til at personer med innvandrerbakgrunn er mer utsatt for smitte enn andre grupper. Mange har jobber som kan bidra til at de eksponeres for smitte i jobbsammenheng, og mange har jobber som ikke lar seg utføre fra hjemmekontor. Språklige og kulturelle barrierer kan bidra til at informasjon er vanskeligere tilgjengelig, og personer med innvandrerbakgrunn søker sjeldnere helsehjelp når dette må skje digitalt. Foreløpig er det vanskelig å konkludere hvordan pandemien påvirker velferd og levevilkår blant personer med innvandrerbakgrunn. Flere studier peker imidlertid på at innvandrere er særlig utsatt for å miste jobben eller å bli permittert som følge av nedstengning.

Konklusjon

Personer med innvandrerbakgrunn er mer utsatt for smitte, alvorlige forløp og død etter covid-19, og de bakenforliggende årsakene er antakelig sammensatte. Det finnes per i dag lite forskning på hvordan pandemien og smitteverntiltak har påvirket velferd, levevilkår og livskvalitet til personer med innvandrerbakgrunn.