Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Skandinavisk forskning om konsekvenser av covid-19 på velferd, likestilling, livsvilkår og livskvalitet – tredje oppdatering»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Skandinavisk forskning om konsekvenser av covid-19 på velferd, likestilling, livsvilkår og livskvalitet – tredje oppdatering

Forskningskartlegging

Skandinavisk forskning om konsekvenser av covid-19 på velferd, likestilling, livsvilkår og livskvalitet – tredje oppdatering: et systematisk litteratursøk med sortering

Publisert

Folkehelseinstituttet (FHI) fikk i mars 2021 i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) å identifisere den foreløpige forskningen fra land i Skandinavia av koronapandemiens konsekvenser på velferd, likestilling, livsvilkår og livskvalitet.

forside-skandinavisk forskning.PNG

Folkehelseinstituttet (FHI) fikk i mars 2021 i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) å identifisere den foreløpige forskningen fra land i Skandinavia av koronapandemiens konsekvenser på velferd, likestilling, livsvilkår og livskvalitet.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2021 (trede oppdatering)
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Berg RC, Nøkleby H.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-232-7

Hovedbudskap

Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet utførte en tredje oppdatering av en oppsummering av skandinavisk forskning om konsekvenser av covid-19 på velferd, likestilling, livsvilkår og livskvalitet.

Metode

Vi utførte en systematisk kunnskapsoppsummering av typen ‘systematisk litteratursøk med sortering’. Vi søkte i juni 2021 i ulike databaser og i grålitteraturkilder etter empirisk litteratur fra Skandinavia. To personer vurderte referansenes relevans i henhold til inklusjonskriteriene. Det styrende inklusjonskriteriet var at publikasjonen omhandlet konsekvenser av covid-19 på velferd, likestilling, livsvilkår eller livskvalitet. Vi hentet ut data fra studienes sammendrag og sorterte dem i kategorier.

Resultater

Vi vurderte 274 referanser. Vi inkluderte 34 studier: 15 fra Norge, 10 fra Sverige og seks fra Danmark (tre studier var fra flere land). Det var flest tverrsnittstudier (n=10), men også seks longitudinelle og seks kvalitative studier. Populasjonen og tematikken i studiene var variert og inkluderte blant annet unge, immigranter, sosialarbeidere; og velferds- og livsvilkårtema som psykisk helse, skole/barnehage, velferdstjenester for barn med funksjonsnedsettelser og vold i nære relasjoner.

I dette systematiske litteratursøket med sortering har vi ikke lest publikasjonene i fulltekst og dermed ikke vurdert studienes kvalitet. Vi har kun sortert referansene etter type, basert på sammendragene.