Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Persontilpasset medisin og folkehelse: kartlegging av oppsummert forskning»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Persontilpasset medisin og folkehelse: kartlegging av oppsummert forskning

Forskningskartlegging

Persontilpasset medisin og folkehelse: kartlegging av oppsummert forskning

Publisert

Denne oversikten søker å undersøke de overlappende flatene mellom persontilpasset medisin og folkehelse.

Forside persontilpasset folkehelse.jpg

Denne oversikten søker å undersøke de overlappende flatene mellom persontilpasset medisin og folkehelse.


Kan lastes ned som pdf. På norsk. Engelsk hovedbudskap.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2021
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Rosness TA, Dalsbø TK, Harboe I, Brurberg KG.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-225-9

Hovedbudskap

Denne kartleggingen av oppsummert forskning innen persontilpasset medisin og folkehelse er gjort som internt oppdrag på Folkehelseinstituttet. Kartleggingen skal inngå i en strategisk diskusjon om persontilpasset medisin, folkehelse og Folkehelseinstituttets fremtidige rolle på dette feltet. Bakgrunnen for oppdraget er dels at Bestillerforum for nye metoder har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å gjennomføre metodevurderinger knyttet til kreftlegemidler med tilhørende diagnostiske tester. Kreft er en viktig folkesykdom, men på langt nær den eneste. Denne oversikten søker å undersøke de overlappende flatene mellom persontilpasset medisin og folkehelse.

For å danne oss et bilde av eksisterende oppsummert forskning, har vi kartlagt systematiske oversikter om persontilpasset medisin og folkehelse. Vi søkte systematisk etter litteratur i forskningsdatabaser og brukte forhåndsbestemte inklusjonskriterier for å vurdere hvilke systematiske oversikter som skulle inkluderes.

Vi inkluderte fire systematiske oversikter som handlet om persontilpasset medisin og folkehelse.

  • Begrepet folkehelse åpner for inklusjon av flere typer av sykdommer, men de inkluderte sykdomsspesifikke oversiktene omhandlet prostatakreft og bukspyttkjertelkreft
  • To oversikter vurderte ny teknologi og innovasjon ved å oppsummere studier om genomvide assosiasjonsstudier (GWAS) og kunstig intellingens.